bhxh

BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế ký quy chế phối hợp công tác tháng 12/2014.

PV: Thưa Thứ trưởng, thời gian qua, ngành BHXH đã có nhiều nỗ lực trong CCTTHC, tuy nhiên việc cải cách này vẫn còn nhiều mục tiêu cần tiếp tục triển khai thực hiện. Xin Thứ trưởng cho biết, phản hồi của người dân và doanh nghiệp (DN) trong quá trình CCTTHC của ngành BHXH thời gian qua như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Minh: Thời gian qua ngành BHXH đã có nhiều nỗ lực trong CCTTHC, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giảp pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhìn chung, các nỗ lực, quyết tâm của BHXH Việt Nam về cắt giảm TTHC đã nhận được sự đánh giá cao từ các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, sự tham gia, ủng hộ tích cực từ phía DN vàngười dân, đặc biệt trong việc triển khai thực hiện giao dịch điện tử.

Theo phản ánh của Hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam, qua khảo sát độc lập về thời gian thực hiện thủ tục nộp BHXH tại các DN thì hồ sơ, quy trình và phương pháp giao dịch nộp BHXH được triển khai không có khúc mắc trong quá trình giao dịch; thái độ phục vụ, phối hợp công tác của BHXH khi giao dịch với các DN tương đối tốt.

Thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH được đánh giá là bước đột phá trong các lĩnh vực CCTTHC của ngành. Sau thời gian triển khai trên toàn quốc, cơ quan BHXH đã nhận được nhiều tín hiệu tốt, phản hồi từ các DN với trên 45.000 đơn vị sử dụng lao động tham gia tập huấn về giao dịch điện tử do cơ quan BHXH tổ chức, trong đó hơn 35.000 đơn vị đăng ký thực hiện giao dịch điện tử; nhiều đơn vị sử dụng lao động đã chủ động liên hệ với cơ quan BHXH để được tư vấn cách sử dụng giao dịch điện tử.

Tiết kiệm thời gian trong quá trình giao dịch, giảm chi phí, giảm các TTHC không cần thiết,giúp tránh sai sót khi kê khai…cũng là những đánh giá tích cực từ phía đơn vị sử dụng lao động khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Trong thời gian tới, BHXHVN sẽ tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời tăng cường tuyên truyền tập huấn và hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động trong việc thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH.

Thời gian tới, BHXH và Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư phát triển phần mềm hỗ trợ cho việc trao đổi thông tin được thường xuyên, liên tục, nghiên cứu sử dụng mã số chung (mã số đơn vị sử dụng lao động, mã số người lao động); Nghiên cứu bộ mẫu biểu dùng chung cho đơn vị sử dụng lao động khi kê khai nộp thuế, cùng với kê khai BHXH nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị, giảm chi phí, CCTTHC...

cm

Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXHVN

PV: Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, đến cuối năm 2015 số giờ thực hiện giao dịch BHXH giảm xuống còn 49,5 giờ, bằng số giờ giao dịch trung bình của các nước trong khu vực ASEAN 6. Để đạt mục tiêu này, BHXH đang và sẽ tiếp tục tập trung vào những nhiệm vụ gì, thưa Thứ trưởng?

Bà Nguyễn Thị Minh: Để đạt mục tiêu cuối năm 2015 số giờ thực hiện giao dịch BHXH giảm xuống còn 49,5 giờ, bằng số giờ giao dịch trung bình của các nước ASEAN6, BHXHVN tiếp tục tập trung các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, rà soát lại toàn bộ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXHVN để đơn giản hóa các thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và DN tham gia bảo hiểm. Thời gian qua, tổ công tác rà soát thực hiện làm việc liên tục và kết quả là đã đơn giản hóa được 115 thủ tục xuống còn dưới 50 thủ tục; trong đó, nhiều biểu mẫu, thành phần hồ sơ được sửa đổi ngắn gọn, dễ hiểu và tiết kiệm thời gian kê khai cho người tham gia.

Thứ hai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người tham gia bảo hiểm, cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT, nâng cấp và cải tiến phần mềm nghiệp vụ để đáp ứng việc tiếp nhận hồ sơ giao dịch điện tử của ngành BHXH theo quy định. Phối hợp với các công ty cung cấp giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH hỗ trợ việc kê khai, thực hiện việc giao dịch điện tử cho các đơn vị sử dụng lao động khi có yêu cầu.

Thứ ba, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức của người dân và DN; Tăng cường công tác tuyên truyền về giao dịch điện tử để huy động các đơn vị sử dụng lao động tham gia…

Thứ tư, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện công tác kiểm soát TTHC ở trung ương và địa phương; Tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa các cấp; thực hiện đúng các nguyên tắc tại Quyết định số 09/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ năm, tích cực tham gia với các bộ, ngành xây dựng văn bản hướng dẫn Luật BHXH, Luật BHYT theo hướng tạo thuận lợi về hồ sơ, quy trình, thủ tục của người tham gia BHXH,BHYT, BH tự nguyện.

PV: Cuối năm 2014, BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế đã ký kết quy chế phối hợp công tác, xin Thứ trưởng cho biết, đến nay, sự phối hợp thu giữa BHXH và cơ quan thuế được thực hiện như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Minh: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/12/2014, BHXHVN và Tổng cục Thuế đã ký quy chế phối hợp công tác để thực hiện trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan BHXH. Sau khi quy chế này được ký kết, BHXH và Tổng cục Thuế đang tích cực triển khai và chỉ đạo BHXH và cơ quan thuế địa phương thực hiện các nội dung sau:

Cụ thể, ở Trung ương, BHXHVN và Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị triển khai quy chế đến lãnh đạo các phòng chuyên môn của BHXH tỉnh, thành phố; ban hành công văn của BHXH về việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa BHXHVN và Tổng cục Thuế.

BHXH đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phát triển phần mềm để thực hiện kết nối, xử lý thông tin tự động với Tổng cục Thuế. Hiện Tổng cục Thuế đã thực hiện chuyển giao danh sách các đơn vị, tổ chức do Tổng cục Thuế quản lý cho BHXHVN để khai thác, sử dụng theo quy định; hai bên nghiên cứu sử dụng chung mã số thuế của DN.

Ở địa phương, BHXH tỉnh, thành phố ngoài việc phối hợp quán triệt quy chế, ký quy chế ban hành thực hiện giữa hai đơn vị Thuế và cơ quan BHXH, thì hai bên cơ quan đã trao đổi danh sách đơn vị sử dụng lao động (tập trung là khối DN) trong kế hoạch thanh tra thuế năm 2015 và các năm tiếp theo của cục thuế tỉnh. BHXH tỉnh cung cấp số liệu về tình hình đóng BHXH, BHYT của đơn vị sử dụng lao động.

PV: Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam đưa ra những kế hoạch gì để sự phối hợp giữa hai cơ quan được hiệu quả hơn?

Bà Nguyễn Thị Minh: Để việc phối hợp đạt hiệu quả tốt hơn nữa, thời gian tới BHXHVN tiếp tục đề nghị Tổng cục Thuế và các đơn vị trực thuộc có liên quan tăng cường phối hợp trao đổi cung cấp thông tin.

Cơ quan thuế địa phương cung cấp thông tin cho cơ quan BHXH đang quản lý thu thuế, số lao động có thu nhập kê khai nộp thuế TNCN trong từng đơn vị sử dụng lao động; Thông tin tình hình thanh tra, kiểm tra thuế và kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế thời gian tiếp theo...

Bên cạnh đó, cơ quan BHXH cũng cấp thông tin cho cơ quan thuế địa phương về số lượng, tên đơn vị sử dụng số lao động đang tham gia BHXH, BHYT; Thông tin về tình hình đăng ký tham gia, đóng và nợ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của đơn vị sử dụng thời gian qua; Thông tin về tình hình kiểm tra việc đóng BHXH, BHYT tại đơn vị sử dụng lao động thời gian qua; kế hoạch kiểm tra việc đóng BHXH, BHYT, BHTN bổ sung trong thời gian tới.

Thời gian tới, BHXH và Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư phát triển phần mềm hỗ trợ cho việc trao đổi thông tin được thường xuyên, liên tục, nghiên cứu sử dụng mã số chung (mã số đơn vị sử dụng lao động, mã số người lao động); Nghiên cứu bộ mẫu biểu dùng chung cho đơn vị sử dụng lao động khi kê khai nộp thuế, cùng với kê khai BHXH nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị, giảm chi phí, CCTTHC...

Dự kiến trong tháng 9/2015, BHXHVN phối hợp với Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá về tình hình thực hiện quy chế và bàn thêm các giải pháp bổ sung nhiệm vụ nhằm phối hợp công tác hiệu quả hơn.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng!

PV (thực hiện)