thu ngân sách, nam định

Đại diện lãnh đạo cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước và Vietcombank Nam Định ký biên bản thỏa thuận.

Tại buổi lễ, các bên đã thống nhất kế hoạch triển khai dự án ủy nhiệm thu NSNN qua Vietcombank Nam Định trên địa bàn tỉnh Nam Định nhằm thực hiện tốt chủ trương hiện đại hóa thu NSNN.

Năm 2015, thực hiện Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của HĐND, tổng NSNN tỉnh Nam Định là gần 8.557 tỷ đồng (phần ngân sách địa phương được điều hành là hơn 8.266 tỷ đồng), bao gồm: Thu NSNN trên địa bàn là 2.500 tỷ đồng (trong đó thu hoạt động xuất, nhập khẩu là 248 tỷ đồng); thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là hơn 6.056 tỷ đồng.

Theo Phó Cục trưởng Cục thuế Nguyễn Thị Tuyết Mai, việc phối hợp thu giữa 4 ngành sẽ giảm rất nhiều những thủ tục về thuế, thu nhanh, thu kịp các khoản thu cho ngân sách.

Thông qua việc phối hợp thu này, các bên cũng sẽ tăng cường kết nối và trao đổi thông tin, dữ liệu thu NSNN giữa KBNN, cơ quan Thuế, Hải quan và ngân hàng nhằm thống nhất số liệu thu góp phần phát triển và đa dạng hóa các phương thức nộp thuế hiện đại, đơn giản hóa và giảm thiểu thời gian, thủ tục nộp tiền cho các đối tượng nộp.

Đồng thời, việc phối hợp thu này thực hiện ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào quy trình quản lý thu, đảm bảo xử lý dữ liệu thu và hạch toán số thu NSNN kịp thời, chính xác.

Sự phối hợp giữa 4 đơn vị đã đánh dấu một bước tiến mới về cải cách thủ tục thu NSNN, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi và an toàn cho người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Tin, ảnh: Tiến Hưng