PVN ký kết ghi nhớ với công ty dầu của Mỹ

Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Thập (phải) ký MOU với đại diện của Honeywell (Hoa Kỳ).

Trong đó, PVN và Honeywell xác định khả năng hợp tác trong các dự án hợp tác chung (dự án dầu khí, lọc dầu, hóa dầu và các ngành liên quan, bao gồm cả hệ thống điều khiển tiên tiến; phát hiện khí; xử lý và đo lường khí; giám sát và điều khiển ăn mòn, giải pháp phần mềm tiên tiến; an ninh mạng).

Để xúc tiến hợp tác, các bên sẽ thành lập "Nhóm công tác" để xác định, tìm hiểu và thúc đẩy sự phát triển của các dự án hợp tác chung.

Nhóm công tác ban đầu sẽ tập trung vào các điểm hợp tác chính về: Tư vấn chuyên nghiệp (dịch vụ tư vấn hỗ trợ thiết kế kỹ thuật, tính khả thi về kinh tế và kĩ thuật của dự án vv.. ) được thực hiện phù hợp với pháp luật Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch, đem lại hiệu quả kinh tế.

Đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm tối ưu nhất trong ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt với các công nghệ đỉnh cao của Honeywell, các công nghệ cho nhà máy lọc dầu và hóa dầu, hệ thống điều khiển tiên tiến, thiết bị dò khí đốt, xử lý khí, an toàn và an ninh cho các cơ sở vật chất, công nghệ về ăn mòn và an ninh mạng.

Còn bản Ghi nhớ (MOU) ký giữa PVN và Murphy Exploration & Production Company thể hiện các nguyên tắc và hoạt động cơ bản để các bên tìm kiếm các cơ hội kinh doanh cùng có lợi.

Phạm vi hợp tác, gồm phân tích và đánh giá sự quan tâm và các cơ hội hợp tác giữa Petrovietnam và Murphy về các dự án thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam, Hoa Kỳ và các nước thứ ba. Tiếp tục các hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí trong khuôn khổ các Hợp đồng dầu khí đã được ký kết (Lô 144,145 ở bể Phú Khánh; Lô 11-2/11 ở Bể Nam Côn Sơn và các Hợp đồng khác).

Ghi nhận sự quan tâm của Murphy và các Công ty Chi nhánh của Murphy về việc tham gia vào các dự án thăm dò khai thác dầu khí khác ở Việt Nam, đặc biệt ở Bể Cửu Long (các Lô 15-1/05, 15-2/15 và các lô lân cận) và các dự án khí ở Bể Malay Thổ Chu. Đồng thời, hợp tác trong lĩnh vực nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và trao đổi chuyên môn; tổ chức các hội thảo, hội nghị và triển lãm nhằm thu hút đầu tư trong lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam và Hoa Kỳ./.

Hoàng Lâm