khám

Ảnh: TL.

Bộ Y tế vừa có công văn gửi sở y tế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế; y tế bộ, ngành về việc tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe.

Liên quan đến công tác khám sức khỏe, trong những năm qua, Bộ Y tế là đầu mối phối hợp với các bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều thông tư hướng dẫn về lĩnh vực khám sức khỏe, để đánh giá những bất cập khi thực hiện thông tư qua các năm và để tiếp tục tăng cường, quản lý công tác khám sức khỏe trong các lĩnh vực như đường bộ, đường thủy, đường hàng không... nhất là trong thời điểm cả thế giới bị ảnh hưởng của dịch Covid-19,

Bộ Y tế yêu cầu bộ phận thực hiện khám sức khỏe nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật hướng dẫn liên quan đến công tác khám và cấp giấy khám sức khỏe; chấn chỉnh, xử lý theo các mức độ đối với các thiếu sót, tồn tại phát hiện trong quá trình thanh, kiểm tra của đơn vị và báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý.

Đảm bảo số điện thoại đường dây nóng trên website của đơn vị hoạt động 24/24 để kịp thời tiếp nhận ý kiến, giải đáp thắc mắc của các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động của đơn vị; cập nhật thường xuyên danh sách các vị công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị đồng thời báo cáo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội); Cục Hàng hải và Cục Y tế (Bộ Giao thông vận tải).

Cập nhật, áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý Giấy khám sức khỏe; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi được yêu cầu trong việc xác minh thông tin về Giấy khám sức khỏe và các nội dung liên quan;

Khi có sự thay đổi về một trong các nội dung theo như văn bản đã công bố về cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe (địa điểm khám, thời gian khám, nhân lực tham gia, hợp đồng, trang thiết bị...), đề nghị đơn vị gửi báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp bằng văn bản trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi có sự thay đổi nêu trên…

Để có số liệu tổng kết, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác khám sức khỏe, Bộ Y tế yêu cầu sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, tổng hợp số liệu theo mẫu báo cáo và thực hiện theo tiến độ như sau: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân có thực hiện khám sức khỏe tổng hợp báo cáo theo mẫu và gửi về sở y tế trước ngày 15/3/2021;

Sở Y tế tổng hợp số liệu của tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân có thực hiện khám sức khỏe trên địa bàn và gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 30/3/2021.

Bệnh viện, viện có thực hiện khám sức khỏe rà soát, tổng hợp số liệu theo mẫu báo cáo và gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/3/2021.

Y tế bộ, ngành chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện khám sức khỏe thuộc thẩm quyền quản lý rà soát, tổng hợp số liệu theo mẫu báo cáo và gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 30/3/2021./.

Văn Nam