đường bộ

Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ BTĐB Trung ương Trương Quang Nghĩa phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Cảnh Dương

Chiều 6/1/2017, tại Hà Nội, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương đã họp tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017.

Không bị thất thoát nguồn thu

Báo cáo tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương Lê Hoàng Minh cho biết, năm 2016 các hoạt động thu, nộp, quản lý phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đã đi vào nề nếp và ổn định.

Việc thu nộp phí sử dụng đường bộ đối với ô tô qua các trạm đăng kiểm được triển khai đúng trình tự quy định, Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương kiểm soát được nguồn thu trên cơ sở đối chiếu báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam và thông báo của Kho bạc Nhà nước. Nguồn thu không bị thất thoát và không bị sử dụng sai mục đích, đảm bảo công khai, minh bạch.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, nguồn thu từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp bổ sung là 3.500 tỷ đồng. Thu phí đường bộ từ xe ô tô là 6.278 tỷ đồng, trong đó: Thu từ xe ô tô của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng là 27,726 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch cả năm 2016.

Các trạm đăng kiểm trên cả nước đã thu phí sử dụng đường bộ từ các xe ô tô và nộp về tài khoản tại Kho bạc Nhà nước của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương là hơn 6.250 tỷ đồng. Nguồn chưa sử dụng năm 2015 chuyển sang năm 2016 là gần 487,3 tỷ đồng. Tổng nguồn thu năm 2016 của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương là hơn 10.265 tỷ đồng.

Cũng theo ông Lê Hoàng Minh, trong năm 2016, đã giao hơn 7.529,65 tỷ đồng cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ sửa chữa định kỳ và duy tu bảo dưỡng. Đồng thời, đã phê duyệt phương án phân bổ năm 2016 về 63 Quỹ địa phương là hơn 2.476,6 tỷ đồng để triển khai sửa chữa 263 tuyến đường, đồng thời hỗ trợ năm 2016 cho các địa phương với tổng kinh phí là 369,4 tỷ đồng.

Tính đến hết 31/12/2016, các cơ quan được giao nhiệm vụ bảo trì đường bộ đã hoàn thành công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa hệ thống quốc lộ. Trong đó, đã tiến hành sửa chữa được 289 cây cầu; cải tạo 106 điểm đen, tiềm ẩn mất tai nạn giao thông; đã điều chỉnh, thay thế 94.315 biển báo, cọc tiêu gắn phản quang; bổ sung, sơn các vạch sơn tim đường bằng sơn phản quang màu vàng hơn 1.200 km...

Lường hết khó khăn từ khâu lập kế hoạch

Ông Lê Hoàng Minh cho biết thêm, năm 2017, số giao dự toán thu, chi phí sử dụng đường bộ từ xe ô tô cho Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương là 6.150 tỷ đồng, trong đó bố trí dự toán chi ngân sách Nhà nước của Bộ GTVT để duy tu, bảo dưỡng đường quốc lộ là 4.000 tỷ đồng, bổ sung cho các địa phương để duy tu, bảo dưỡng đường địa phương là 2.150 tỷ đồng, ngân sách Nhà nước hỗ trợ bổ sung cho Quỹ trung ương là 3.700 tỷ đồng. Tổng nguồn thu của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương năm 2017 dự kiến là 9.850 tỷ đồng.

Trong đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất kế hoạch chi cho bảo trì quốc lộ từ nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương năm 2017 là 7.900 tỷ đồng, gồm chi cho công tác bảo dưỡng thường xuyên hơn 1.303,1 tỷ đồng; sửa chữa định kỳ gần 5.847,2 tỷ đồng.

Hội đồng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương đã tạm giao kế hoạch chi bảo trì quốc lộ năm 2017 là gần 2.587,3 tỷ đồng để triển khai các thủ tục cho công trình làm mới năm 2017. Trước mắt xem xét tạm giao theo phương án phân bổ về các Quỹ địa phương năm 2016 để các địa phương triển khai và sẽ phân bổ với tổng kinh phí dự kiến khoảng 2.150 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, năm 2017 hoạt động của Quỹ Bảo trì đường bộ phải tiếp tục công khai, minh bạch kịp thời hiệu quả, chi đúng lúc đúng chỗ, quản lý chặt chẽ.

Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cần khẩn trương xây dựng đề án tăng nguồn thu từ các khoản thu khác, không để lãng phí các nguồn phải thu. Trong công tác lập kế hoạch cần lường hết khó khăn như thiên tai để lập kế hoạch kỹ càng./.

Trí Dũng