Giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ, công chức

Báo cáo của Cục Thuế Quảng Bình cho thấy, tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu là 214 cửa hàng, 626 cột bơm; số cửa hàng đã thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng là 139 cửa hàng; số cửa hàng chưa thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng là 76 cửa hàng. Trong đó, số cửa hàng xăng dầu có cột bơm tính năng điện tử, có khả năng kết nối dữ liệu trên trụ bơm với máy tính để lập hóa đơn theo quy định là 12 cửa hàng.

Quảng Bình: Triển khai quyết liệt phát hành hóa đơn theo từng lần bán hàng đối với cửa hàng xăng dầu
Cục Thuế Quảng Bình tổ chức hội nghị triển khai giải pháp lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu. Ảnh: CTV.

Đánh giá việc triển khai thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng với cửa hàng bán lẻ xăng dầu, ông Đoàn Vĩ Tuyến - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Bình cho biết, thực hiện Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với các đơn vị kinh doanh xăng dầu, lãnh đạo cục thuế đã chỉ đạo các bộ phận liên quan tích cực tuyên truyền, vận động để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và trách nhiệm, hiệu quả của việc phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng.

Theo Cục trưởng Cục Thuế Quảng Bình, số lượng cửa hàng xăng dầu thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng hiện là 139 cửa hàng, chiếm 65% so với tổng số cửa hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Qua đó, nâng cao ý thức tuân thủ của người nộp thuế đối với nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thuế; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ, công chức quản lý trong việc tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ.

Tuy nhiên, theo ông Tuyến, Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2022, nhưng đến nay việc triển khai vẫn chưa đồng bộ. Số lượng cửa hàng xăng dầu thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng là 139 cửa hàng, chiếm 65% so với tổng số cửa hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Nguyên nhân là do vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc. Về phía người nộp thuế: Ý thức chấp hành pháp luật về phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng của các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn còn có phần hạn chế; cơ sở vật chất chưa đồng bộ (thiết bị cột bơm cũ, không đáp ứng kết nối phần mềm HĐĐT); chi phí để triển khai thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng khá lớn trong khi các doanh nghiệp đang còn gặp rất nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát của cơ quan thuế với các đơn vị kinh doanh xăng dầu trong việc phát hành hóa đơn theo từng lần bán hàng còn hạn chế.

Dự kiến phấn đấu hoàn thành trong quý I/2024

Để đảm bảo thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với các đơn vị kinh doanh xăng dầu được đồng bộ trên toàn địa bàn tỉnh, ông Tuyến cho hay, cục thuế đã ban hành Công văn số 4625/CTQBI-TTHT ngày 12/12/2023 về việc lập HĐĐT theo từng lần bán hàng hóa đối với cơ sở kinh doanh xăng dầu và Kế hoạch số 4713/KH- CTQBI ngày 20/12/2023 về việc triển khai HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP để chỉ đạo cụ thể đến các phòng, các chi cục thuế quyết liệt triển khai thực hiện.

Quảng Bình: Triển khai quyết liệt phát hành hóa đơn theo từng lần bán hàng đối với cửa hàng xăng dầu
Cán bộ Cục Thuế Quảng Bình hướng dẫn triển khai sử dụng hóa đơn điện tử đối với kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, Cục Thuế Quảng Bình đã tổ chức hội nghị để phổ biến nội dung, giải pháp thực hiện và giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp với sự tham gia của lãnh đạo cục thuế, các phòng có liên quan, các nhà cung cấp giải pháp HĐĐT và các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Kết quả, đã có 139 cửa hàng đăng ký sử dụng thành công HĐĐT theo từng lần bán hàng.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Quảng Bình, thời gian tới, cục thuế tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trực tiếp vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng, dầu đang hoạt động trên địa bàn thực hiện việc phát hành hóa đơn theo từng lần bán hàng.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, có chế tài mạnh để xử lý nghiêm các đơn vị không thực hiện phát hành hóa đơn cho từng lần bán.

Đồng thời, có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong việc nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, đáp ứng điều kiện thực hiện phát hành hóa đơn theo từng lần bán hàng...

Ông Đoàn Vĩ Tuyến cho biết, trong thời gian tới, Cục Thuế Quảng Bình sẽ tiếp tục phối hợp rà soát, triển khai, dự kiến phấn đấu hoàn thành việc thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với các đơn vị kinh doanh xăng dầu trong quý I/2024.