Văn bản của UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh thực hiện quyết liệt các giải pháp, biện pháp để đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn được giao, nhất là các nguồn vốn ngân sách trung ương, vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022, bảo đảm đến ngày 31/12 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 3 tháng cuối năm
Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 3 tháng cuối năm. Ảnh minh họa: H.T

Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chủ động, thường xuyên rà soát tiến độ thi công, khả năng thực hiện dự án và phân công lãnh đạo trực tiếp điều hành, theo dõi, chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh từng dự án, đảm bảo việc thi công công trình xuyên suốt, liên tục, không gián đoạn.

Hiện Quảng Ngãi đang đứng đầu danh sách các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất tại thời điểm này. Theo đó, hết tháng 9/2022, tỉnh Quảng Ngãi đã giải ngân đạt 85,85% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (trên 4.501,5 tỷ đồng) và bằng 61,9% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao (trên 6.234,7 tỷ đồng).

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Đối với các cơ quan, đơn vị được giao vốn khởi công mới, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, đảm bảo giải ngân trong tháng 10/2022; các sở chuyên ngành tích cực phối hợp với các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư dự án để sớm triển khai thực hiện; trường hợp, gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để chỉ đạo xử lý.

Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 3 tháng cuối năm
Công chức KBNN đang thực hiện đối soát dữ liệu thanh toán vốn với chủ đầu tư. Ảnh: H.T

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu cơ quan thuế tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã), phấn đấu thu ngân sách đạt kết quả cao nhất so với kế hoạch đã đề ra trong năm, không để thất thu, nợ đọng thuế; tập trung thực hiện quyết liệt công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án thu tiền sử dụng đất năm 2022 theo kế hoạch đã được điều chỉnh.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi chỉ đạo, thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 4 ngày làm việc; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương, tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với nguồn vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành hết kế hoạch vốn được giao.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi chỉ đạo, thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 4 ngày làm việc; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, công tác giải ngân vốn đầu tư công trong 9 tháng qua trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Hiện Quảng Ngãi đang đứng đầu danh sách các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất tại thời điểm này. Theo đó, hết tháng 9/2022, tỉnh Quảng Ngãi đã giải ngân đạt 85,85% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (trên 4.501,5 tỷ đồng) và bằng 61,9% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao (trên 6.234,7 tỷ đồng).