Nỗ lực vượt qua khó khăn

Năm 2023 tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động đã tỏ rõ sự kiên định, nhất quán, vững vàng, trăn trở tìm tòi, không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao tầm nhìn, đổi mới sáng tạo trong khâu tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Tỉnh ủy với tinh thần làm đúng, làm nhanh, làm tốt, “5 thật”, “6 dám”.

Tỉnh Quảng Ninh sớm xác định đúng, trúng chủ đề công tác năm là “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”; chỉ đạo xây dựng và triển khai kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2023 với các giải pháp căn cơ, có tính khả thi; xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành...

Để khơi thông "điểm nghẽn" tạo bứt phá cho công nghiệp, xây dựng, cùng với phát triển bền vững ngành than và điện theo quy hoạch quốc gia, tỉnh chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU (ngày 16/11/2020) của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế hệ mới.

Quảng Ninh 9 năm liên tiếp tăng trưởng 2 con số
Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo xây dựng, triển khai Đề án thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Việc chủ động mở cửa sớm ngành du lịch từ năm 2022 đã tạo cú huých để Quảng Ninh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, trong đó đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ đa dạng, độc đáo có sức cạnh tranh cao tại các địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Uông Bí, Móng Cái, Cô Tô…, nhất là sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Vân Đồn, Cô Tô, sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm, trên bờ, dưới vịnh Hạ Long, Bái Tử Long; tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, lễ hội trên địa bàn toàn tỉnh; chủ động khai thác mọi cơ hội để phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế…

Để lấy cơ sở cho triển khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và thu hút đầu tư dự án, công trình trọng điểm, động lực, tỉnh chỉ đạo quyết liệt hoàn thành việc lập, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu; tập trung triển khai thực hiện quy hoạch, thu hút đầu tư sân golf trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục tạo đột phá trong chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại chủ yếu bằng nguồn lực xã hội hóa dựa trên nguyên tắc “Đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”; thúc đẩy hình thành một cơ cấu xã hội tiến bộ theo hướng giảm nhanh người nghèo, gia tăng tầng lớp trung lưu, phát triển cân đối hài hòa giữa nông thôn và đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, không ngừng mở rộng phạm vi bao phủ và nâng cao chất lượng bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội...

Thu ngân sách thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước

GRDP năm 2023 của tỉnh ước đạt 11,03%, dẫn đầu vùng đồng bằng sông Hồng, gấp đôi bình quân chung cả nước. Quy mô nền kinh tế ước đạt trên 310.000 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2020. Thu NSNN vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước, với con số ước đạt 55.632 tỷ đồng, tăng 5% so với dự toán trung ương giao, tăng 3% dự toán tỉnh giao, tăng 4% năm 2022.

Đáng chú ý là thu hút đầu tư có kết quả đột phá, ước đạt khoảng 5 tỷ USD, trong đó, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 3,11 tỷ USD, thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách ước đạt 1,9 tỷ USD. Đây là những con số kỷ lục về thu hút vốn đầu tư của tỉnh từ trước tới nay. Phần lớn các dự án đầu tư mới có tổng vốn lớn trong năm nay đều là từ các doanh nghiệp đã có dự án đầu tư sản xuất – kinh doanh trên địa bàn. Điều này càng khẳng định được nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, minh bạch, tạo dựng niềm tin vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Ba đột phá chiến lược tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư để đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại. Khai thác tối đa lợi thế mới từ hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, hiện đại, cùng cơ sở hạ tầng dịch vụ ngày càng chất lượng và các sản phẩm du lịch đa dạng, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 15,5 triệu lượt, tăng tới 33,6% năm 2022, trong đó khách quốc tế ước đạt 2 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch tăng tới 48% năm 2022.

Quảng Ninh 9 năm liên tiếp tăng trưởng 2 con số
KCN Đông Mai (TX. Quảng Yên) được đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đón nhiều nhà đầu tư thứ cấp.

Năm 2023 cũng đánh dấu những bứt phá trong phát triển văn hóa, xã hội, con người Quảng Ninh trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh đã hoàn thành nhiều mục tiêu của cả giai đoạn 2020-2025, đặc biệt là hoàn thành trước 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 theo tiêu chí của trung ương và nâng chuẩn nghèo gấp 1,4 lần so với chuẩn nghèo của Trung ương theo tiêu chí thu nhập.

Uớc đến cuối năm 2023 toàn tỉnh còn 0,1% hộ nghèo theo tiêu chí mới. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt trên 9.400 USD, gấp 1,4 lần so với năm 2020; tạo ra hơn 21.000 việc làm tăng thêm. Tỉnh định hình rõ nét những giá trị cốt lõi, riêng có, giàu bản sắc văn hóa của tỉnh với đặc trưng “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc”.

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong vùng đồng bằng sông Hồng được phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành phê duyệt Kế hoạch triển khai quy hoạch tỉnh.

Với kỳ tích 9 năm liên tiếp tăng trưởng 2 con số là hành trang vững chắc để Quảng Ninh hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trong hành trình về đích của nhiệm kỳ 2020- 2025, tạo nền tảng vững chắc phát triển bền vững của giai đoạn 2025 - 2030 trong tầm nhìn định hướng đến năm 2050, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc./.