Quảng Ninh: Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh đón khoảng 382.000 lượt du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Hiện, Quảng Ninh có 13 đô thị, trong đó 1 đô thị loại I trực thuộc tỉnh, 3 đô thị loại 2, 2 đô thị loại 3, 2 đô thị và 1 thị trấn được công nhận đô thị loại 4 và 4 thị trấn được công nhận đô thị loại 5.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính với 13 đô thị, trong đó: 1 đô thị loại 1 (thành phố Hạ Long; 3 đô thị loại 2 (thành phố Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái); 3 đô thị loại 3 (thị xã Quảng Yên, Đông Triều và đô thị Vân Đồn); 2 đô thị loại 4 (thị trấn Tiên Yên, thị trấn Quảng Hà); 4 đô thị loại 5 (là các thị trấn Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà và Cô Tô), tỉ lệ đô thị hóa 70-75%.

Đến năm 2030, Quảng Ninh còn có 12 đơn vị hành chính với 12 đô thị, trong đó có 4 đô thị loại 1 (Hạ Long, Móng Cái – Hải Hà, Uông Bí, Cẩm Phả); 3 đô thị loại 3, chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội, kỹ thuật đạt đô thị loại 1 (Quảng Yên, Đông Triều, Cái Rồng); 1 đô thị loại 3 (Tiên Yên); 3 đô thị loại 4 (Đầm Hà, Bình Liêu-Hoành Mô-Đồng Văn, Cô Tô); 1 đô thị loại 5 (thị trấn Ba Chẽ), tỉ lệ đô thị hóa trên 75%.

Quảng Ninh dự kiến quy hoạch huyện Vân Đồn thành đô thị loại III
Thông tin quy hoạch khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040.

Đề cương Đề án công nhận khu vực dự kiến thành lập thành phố Vân Đồn đạt tiêu chí đô thị loại III được lập ra bao gồm toàn bộ phạm vi ranh giới diện tích huyện Vân Đồn, diện tích tự nhiên toàn huyện khoảng 2.171,33km2. Trong đó, diện tích đất tự nhiên là 581,83km2; với 12 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn Cái Rồng và 11 xã (Đông Xá, Hạ Long, Đoàn Kết, Quan Lạn, Minh Châu, Đài Xuyên, Bình Dân, Vạn Yên, Bản Sen, Thắng Lợi và Ngọc Vừng). Dân số toàn huyện là 49.046 người.

Khu vực nội thị dự kiến (đã được công nhận đô thị loại IV theo Quyết định số 973/QĐ-BXD ngày 21.8.2015 của Bộ Xây dựng) gồm: Thị trấn Cái Rồng và các xã Đông Xá, Hạ Long, với diện tích 51,33km2; dân số thường trú 32.278 người.

Khu vực ngoại thị: Gồm 9 xã (Đoàn Kết, Quan Lạn, Minh Châu, Đài Xuyên, Vạn Yên, Ngọc Vừng, Bản Sen, Thắng Lợi và Bình Dân), với diện tích 532,6km2; dân số thường trú 16.768 người.

Theo lộ trình đến năm 2025, Vân Đồn sẽ đầu tư nâng cấp chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật, kết nối hệ thống giao thông khu trung tâm đô thị hiện hữu, trung tâm KKT Vân Đồn thuộc khu vực thị trấn Cái Rồng, các xã Đông Xá, Hạ Long và phát triển một phần các khu dân cư, tái định cư, đô thị mới xã Đoàn Kết; đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu theo định hướng Quy hoạch chung KKT Vân Đồn; giai đoạn 2024, lập đề án công nhận đô thị Vân Đồn đạt tiêu chí đô thị loại III.

Hiện nay, huyện Vân Đồn đã tiến hành rà soát tổng thể, lập Chương trình phát triển đô thị Vân Đồn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040, xác định lộ trình cụ thể, nỗ lực thực hiện từng bước để hoàn thành mục tiêu này./.