Trong giai đoạn 2021 - 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố Hạ Long đạt gần 50.000 tỷ đồng, chiếm trên 40% tổng thu toàn tỉnh Quảng Ninh. Công tác lập, giao dự toán, xây dựng kịch bản thu ngân sách đã chấp hành đúng quy định pháp luật, đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, các khoản thu nội địa của thành phố luôn dẫn đầu toàn tỉnh, cao gấp 11,5 lần so với địa phương thu cao thứ 2, nhưng trong 2 năm liền 2022 - 2023 không đạt dự toán giao. Nhiều khoản thuế, phí không đảm bảo dự toán đặt ra trong cả giai đoạn. Trong đó phần hụt thu này chủ yếu từ thu tiền sử dụng đất.

Đối với công tác quản lý thu của cơ quan thuế, trong 3 năm, mới có 62% doanh nghiệp được cấp mã số thuế và có hơn 5.800 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được cấp mã số thuế, lập bộ quản lý thuế.

Quảng Ninh:
Lãnh đạo thành phố Hạ Long báo cáo giải trình một số nội dung với Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh.

Trên cơ sở phân tích việc tổ chức điều hành thực hiện dự toán thu ngân sách, cơ cấu thu, tiến độ thu, tính bền vững của các khoản thu chủ yếu; công tác quản lý thu của cơ quan thuế, quy trình, điều hành quản lý thu ngân sách của thành viên đoàn giám sát về kết quả thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2023 của thành phố Hạ Long, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh Vi Ngọc Bích nhấn mạnh: Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hạ Long có ý nghĩa quan trọng trong trong kết quả thu ngân sách của tỉnh Quảng Ninh.

Do vậy, để có đánh giá một cách toàn diện trong công tác thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh đề nghị thành phố Hạ Long hoàn thiện báo cáo giải trình.

Đặc biệt nêu bật công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương; những nguyên nhân cốt lõi ảnh hướng tới kế hoạch thu; tách các số liệu thu thuộc nhiệm vụ thu của thành phố với nhiệm vụ thu của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh; công tác kiểm tra giám sát, đánh giá trong việc thực hiện của các cơ quan chuyên môn, phường xã; đồng thời giải trình rõ về việc thực hiện 7 kế hoạch thu của UBND tỉnh Quảng Ninh./.