Theo báo cáo của KBNN Quảng Ninh, trong những ngày cuối năm 2016, KBNN Quảng Ninh đã tiếp nhận các hồ sơ về thu-chi ngân sách đúng quy trình, cơ bản giải quyết các hồ sơ đủ thủ tục; khối lượng công việc cơ bản đã hoàn tất. Hiện thu ngân sách cả năm đã cơ bản hoàn thành; chi ngân sách đúng, đủ, kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ.

Tính đến hết ngày 30/12, tổng thu NSNN trên địa tỉnh Quảng Ninh đạt trên 38.000 tỷ đồng, tăng trên 11% so với dự toán năm. Trong đó, thu xuất nhập khẩu đạt gần 13.200 tỷ đồng, tăng trên 10% dự toán giao đầu năm; thu nội địa đạt 24.888 tỷ đồng, tăng trên 11% dự toán năm. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 83%...

c
Toàn hệ thống KBNN Quảng Ninh làm việc cả ngày nghỉ để phục vụ kịp thời công tác quyết toán năm 2016. Ảnh: Huy Khánh

Đến thăm và động viên cán bộ, công chức KBNN Quảng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thành đã động viên, biểu dương những cố gắng và kết quả đạt được của tập thể KBNN Quảng Ninh.

Với vai trò giữ ngân khố nhà nước, KBNN Quảng Ninh đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành thu-chi ngân sách. Năm 2016, hệ thống kho bạc toàn tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở tất cả các lĩnh vực: Quản lý ngân sách nhà nước; huy động vốn cho ngân sách; kiểm soát chi xây dựng cơ bản và chi thường xuyên trên địa bàn./.

Lan Hương