Trong số gần 477 tỷ đồng thu ngân sách nhà được của thị xã (TX) Quảng Yên có thu từ thuế, phí đạt trên 362 tỷ đồng, bằng 35% kịch bản thu và tăng gần 84% so với cùng kỳ. Thu tiền đất đạt hơn 114 tỷ đồng, đạt 27,5% kịch bản thu và tăng hơn 97% so với cùng kỳ.

Năm 2024, TX Quảng Yên được giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn gần 1.270 tỷ đồng. Mặc dù việc thu ngân sách những tháng đầu năm thường khó khăn hơn những tháng cuối năm nhưng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TX Quảng Yên 4 tháng đã tăng 4,3% so với tốc độ thu bình quân và tăng 3,6% so với kịch bản thu đã đặt ra đầu năm.

Theo lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Uông Bí - Quảng Yên, nếu đánh giá theo sắc thuế, khoản thu trên địa bàn TX Quảng Yên có 7/13 chỉ tiêu thu đạt và vượt tốc độ thu bình quân, số thu cao chủ yếu là các khoản thu từ thuế, phí. Còn lại 6/13 chỉ tiêu thu thấp và chưa đạt tốc độ thu bình quân thì có một số khoản thu chưa đến kỳ hạn thu.

Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) cơ bản hoàn thành hạ tầng, đang thu hút các nhà đầu tư
Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) cơ bản hoàn thành hạ tầng, đang thu hút các nhà đầu tư.

Để thực hiện mục tiêu vượt thu ngân sách cả năm, trước mắt hết quý II vượt tốc độ thu bình quân và kịch bản thu, TX Quảng Yên đã giao nhiệm vụ tới từng đơn vị phòng, ban, ngành phối hợp với ngành Thuế rà soát các nguồn thu, khoản thu còn dư địa, còn tiềm năng khai thác, như: Hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, vận tải, xây dựng, xăng dầu, kinh doanh số, thương mại điện tử; tích cực thu các khoản thu thuế phát sinh trong xây dựng cơ bản tư nhân, thuê đất, thu tiền khai thác khoáng sản, các dự án đầu tư hạ tầng...

Đồng thời thực hiện áp dụng đầy đủ, kịp thời các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Trong đó, riêng trong tháng 5, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 173 tỷ đồng./.