Theo Ban tổ chức, trong 2 ngày, từ ngày 7/9 đến 8/9/2015, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Ông Nguyễn Tiến Dương, Phó giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ninh cho biết: Tại Đại hội sẽ có 67 tập thể, cá nhân được tuyên dương khen thưởng đợt này, trong đó cấp Nhà nước là 17 tập thể, cá nhân; cấp tỉnh là 50 tập thể, cá nhân.

g
Ông Vũ Ngọc Giao, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Huy Phong

Trong 5 năm qua phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh được triển khai rộng khắp trên các lĩnh vực và nhận được sự hưởng ứng tham gia của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước ngày càng chất lượng, hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới, góp phần quan trọng trong việc phát huy nội lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề quan trọng để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Quảng Ninh.

Công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật, đúng đối tượng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, kịp thời khích lệ động viên các gương người tốt, việc tốt trên địa bàn, đặc biệt kịp thời quan tâm tổ chức thực hiện việc xét duyệt, khen thưởng cho các đối tượng là người có công trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Được biết, đại biểu tham dự đại hội khoảng 700 người, trong đó đại biểu mời là 200 đại biểu; đại biểu triệu tập 500 đại biểu, gồm 350 đại biểu trong phong trào thi đua yêu nước và 150 đại biểu trong phong trào “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”./.

Lan Hương