quảng ninh

Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đang thi công. Ảnh: TL.

Để triển khai kế hoạch chống thất thu thuế đối với lĩnh vực xây dựng, Cục Thuế tinh Quảng Ninh đã thành lập tổ triển khai thực hiện tại cục thuế và các chi cục thuế trực thuộc, trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ cho phòng, đội đầu mối; các phòng, đội liên quan; cụ thể nhiệm vụ của lãnh đạo phụ trách, công chức thuộc tổ giúp việc; hàng tháng thực hiện kiểm đếm, đánh giá kết quả tại các hội nghị giao ban.

Báo cáo cho thấy, sau một năm thực hiện kế hoạch, các sở, ban ngành, địa phương cơ bản đã xác định rõ chức năng nhiệm vụ, tích cực vào cuộc, thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan thuế theo phân công.

Sở Thông tin & Truyền thông, UBND các địa phương trong tuyên truyền nâng cao nhận thức để mọi tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện tốt việc chấp hành nghĩa vụ thuế trong hoạt động xây dựng, đặc biệt là xây dựng nhà ở tư nhân, thuế nhà thầu thi công hoàn thiện nhà xây thô thuộc các dự án bất động sản.

Các sở, ban, ngành cung cấp thông tin cho cơ quan thuế về các dự án, công trình do cơ quan phê duyệt; các nhà thầu chính, nhà thầu phụ thi công đối với dự án do sở, ban ngành làm chủ đầu tư, gồm các sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý dự án đầu tư, ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư…

Các phòng, ban cấp huyện phối hợp với chi cục thuế tham mưu, trình UBND cấp huyện xây dựng thông báo đơn giá nhân công xây dựng đối với công trình xây dựng tư nhân và đơn giá xây dựng hoàn thiện nhà xây thô đảm bảo sát với giá giao dịch thông thường trên thị trường.

Các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường, xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc rà soát quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng; đôn đốc nộp các khoản nợ đọng thuế của các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng trên địa bàn vào ngân sách nhà nước.

Về phía cơ quan thuế, đã tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, thanh tra kiểm tra, đôn đốc nợ đọng để quản lý đầy đủ các khoản thuế, phí phát sinh trong lĩnh vực xây dung; tích cực thực hiện việc kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng.

Nhờ việc thực hiện các giải pháp quản lý của cơ quan thuế và sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, địa phương, nên mặc dù chịu tác động khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xây dựng đã đạt được những kết quả tích cực.

Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cho thấy, năm 2020 tổng thu từ hoạt động xây dựng đạt 1.426,8 tỷ đồng. (Trước khi triển khai kế hoạch chống thất thu, thì chỉ thu được hơn 639 tỷ đồng). Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu từ hoạt động này đạt 889,6 tỷ đồng, bằng 139 % so với cùng kỳ.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND địa phương trong công tác phối hợp thực hiện kế hoạch, cung cấp kịp thời và sử dụng hiệu quả các thông tin phục vụ quản lý thuế./.

Chiến Thắng - Nhật Minh