chi cục thuế tp. uông bí

Bảng niêm yết thủ tục hành chính thuế tại Chi cục Thuế khu vực Uông Bí - Quảng Yên (Quảng Ninh). Ảnh chụp trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: NM.

>> Quảng Ninh: Hiệu quả từ chống thất thu thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu

Nhằm cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2021, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thuộc chức năng, phạm vi lĩnh vực quản lý để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Ông Cao Ngọc Tuấn - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã rà soát, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định, văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp với mục tiêu giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cũng sẵn sàng tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra thực thi công vụ, xử lý nghiêm minh những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thi hành pháp luật, trọng tâm là các lĩnh vực có liên quan đến phát sinh chi phí tuân thủ pháp luật.

“Để giảm thiểu các tiêu cực phát sinh như đã nói trên, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ bưu chính trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19.” - ông Tuấn chia sẻ.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cho biết, để cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2021, cục thuế sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật quy định pháp luật để kịp thời tham mưu bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp.

Cơ quan thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến công chức và cộng đồng người nộp thuế; đồng thời ban hành kế hoạch, công văn chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật tới các đơn vị.

Cục thuế tiếp tục thực hiện công khai thủ tục hành chính dưới nhiều hình thức như: đăng tải tại trang thông tin điện tử của cục thuế; niêm yết các thủ tục hành chính cấp cục, cấp chi cục tại bộ phận một cửa; công khai tại Trung tâm hành chính công của tỉnh và của huyện, đảm bảo thuận lợi nhất cho người nộp thuế khi tra cứu, thực hiện thủ tục hành chính thuế, nhằm cắt giảm chi phí cho người nộp thuế, góp phần cải thiện chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật.

Chi phí tuân thủ pháp luật được hiểu là các chi phí mà doanh nghiệp, người dân phải chi phí trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật, bao gồm: Chi phí hành chính; chi phí đầu tư; phí, lệ phí; chi phí rủi ro pháp lý (nếu có) và chi phí không chính thức.

Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật là chỉ số tổng hợp ý kiến cảm nhận (thông qua trả lời câu hỏi khảo sát) về mức độ tạo thuận lợi, hay gây khó khăn cho doanh nghiệp trong tuân thủ những quy định của pháp luật (làm phát sinh chi phí tuân thủ pháp luật).

Thông qua việc cải thiện chỉ số tuân thủ pháp luật, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ có điều kiện xem xét, đánh giá đúng thực trạng về các chi phí tuân thủ pháp luật hiện nay. Trên cơ sở đó sẽ tính toán được lợi ích mang lại của chỉ số cho các doanh nghiệp, tạo thuận lợi và giảm gánh nặng đối với các doanh nghiệp./.

Nhật Minh