Triển lãm bao gồm 2 phần: Phần một, Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946.

Phần hai, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh (1960 – 2016) với 80 ảnh tư liệu và 40 ảnh hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1946 và các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh (1960-2016).

Triển lãm được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân, du khách trong nước và quốc tế về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và hướng tới kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016).

h
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương.

Những hình ảnh, tư liệu giới thiệu trong triển lãm sẽ góp phần nâng cao hiểu biết, khơi gợi niềm tự hào về lịch sử Quốc hội Việt Nam, về dân tộc Việt Nam trên con đường bảo vệ độc lập, chủ quyền, xây dựng và phát triển đất nước.

Đặc biệt những hình ảnh, tư liệu về hoạt động chuẩn bị cho việc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại triển lãm sẽ góp phần quan trọng vào công tác thông tin, tuyên truyền; giúp cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, phát huy quyền dân chủ, hăng hái tham gia đi bầu cử đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội Đại đoàn kết của toàn dân.

Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 30/5/2016./.

Lan Hương