lái xe

Quý I/2015, lực lượng thanh tra chuyên ngành trên toàn quốc đã giám sát đột xuất 191 kỳ sát hạch ô tô. Ảnh: ST

Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra chuyên ngành trên toàn quốc cũng đã tiến hành 32.930 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện, lập biên bản 41.495 vụ; quyết định xử phạt 33.528 vụ với số tiền trên 99 tỷ đồng, tạm giữ 213 ô tô, đình chỉ hoạt động 205 bến thủy nội địa, 161 phương tiện thủy nội địa; đã giám sát đột xuất 191 kỳ sát hạch ô tô, 232 kỳ sát hạch mô tô, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Đồng thời, trong quý I/2015, Thanh tra Bộ GTVT cũng đã tiếp 45 người/42 lượt (không có vụ khiếu kiện đông người); tiếp nhận 478 đơn, đã giải quyết 1 đơn thuộc thẩm quyền, chuyển 153 đơn đến cơ quan có thẩm quyền hoặc trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, lưu 324 đơn do trùng lắp, đơn không rõ địa chỉ, không ký tên, đơn mạo danh, nặc danh.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ GTVT cũng thực hiện phân khai, phân bổ dự toán, vốn sự nghiệp kinh tế năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc Thanh tra Bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, kịp thời, trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn NSNN./.

Trí Dũng