sân bay nội bài

Cán bộ hải quan sân bay Nội Bài kiểm tra hành lý qua máy soi. Ảnh: Hải Anh

Theo đó, người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; hành lý (hành lý xách tay, hành lý ký gửi cùng chuyến đi) của người xuất, nhập cảnh chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan từ khi rời khỏi tàu bay nhập cảnh đến khi hoàn thành thủ tục hải quan; từ khi thực hiện thủ tục hàng không đến khi lên tàu bay xuất cảnh.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) có trách nhiệm bố trí công chức thực hiện phương thức giám sát và thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất, nhập cảnh trong địa bàn cảng hàng không sân bay Nội Bài.

Nhằm tạo thuận lợi cho người nhập cảnh và việc thực hiện thủ tục hải quan, giám sát hải quan có trọng điểm, quyết định 3816/QĐ-TCHQ yêu cầu hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài áp dụng biện pháp phân luồng xanh, đỏ đối với hành lý của khách nhập cảnh.

Cụ thể, luồng đỏ áp dụng với người nhập cảnh có hành lý phải khai hải quan theo quy định của pháp luật, hành lý bị phát hiện có nghi vấn và hành lý do hệ thống quản lý rủi ro của cơ quan hải quan xác định là đối tượng kiểm tra. Luồng xanh áp dụng đối với người nhập cảnh có hành lý không phải khai hải quan theo quy định của pháp luật.

Quyết định này cho phép, người xuất, nhập cảnh được tạm gửi hành lý vào kho của hải quan cửa khẩu và được nhận lại khi nhập cảnh, xuất cảnh, trong thời hạn không quá 180 ngày.

Trường hợp, người xuất, nhập cảnh có văn bản từ bỏ hành lý hoặc quá thời hạn nêu trên người xuất, nhập cảnh không nhận lại, cơ quan hải quan sẽ tổ chức thanh lý hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Tiền thu được từ việc thanh lý hàng hóa sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước…/.

Hải Anh