Vắc-xin Covid-19

Ảnh TL minh họa

Cũng theo thông tin từ Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19, hiện còn 18 tổ chức đã cam kết tài trợ cho quỹ nhưng chưa chuyển tiền hoặc chỉ mới chuyển một phần. Do đó, số cam kết tài trợ nhưng chưa chuyển tiền đến quỹ còn gần 123 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 cho biết, hiện nay, toàn bộ các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân cho quỹ; lãi tiền gửi của quỹ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại (kể cả không kỳ hạn và có kỳ hạn) đều là nguồn thu của quỹ và được sử dụng nhằm các mục đích: hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin; nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng, chống Covid-19 theo quy định.

Vân Hà