Giảm kiểm tra doanh nghiệp, tăng rà soát hồ sơ tại bàn

Tính đến hết tháng 9/2021, toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh có hơn 264 nghìn doanh nghiệp (DN) đang hoạt động. Trong đó, 22,3 nghìn DN thành lập mới, với ngành bán buôn bán lẻ chiếm 38,37%, lĩnh vực khoa học công nghệ chiếm 11,8%, ngành công nghiệp chế biến - chế tạo chiếm 9,39%... tập trung nhiều nhất tại địa bàn TP. Thủ Đức (15,83%) và quận 1 (chiếm 10,35%). Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh cũng có 21,4 nghìn DN rời thị trường, trong đó giải thể (698 DN), bỏ địa chỉ kinh doanh (4,5 nghìn DN), hoặc ngưng hoạt động (16,5 nghìn DN).

Quyết liệt chống thất thu ngân sách, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Cán bộ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh (phía trái) hướng dẫn người nước ngoài khai thuế.

Thấy được những khó khăn này và theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã chủ động giảm hoạt động thanh kiểm tra tại DN và gia tăng hoạt động rà soát, kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thuế. Trong 9 tháng năm 2021, đơn vị đẩy mạnh kiểm tra tại cơ quan thuế, với 77.350 hồ sơ kê khai thuế, tăng 162% so với khối lượng công việc thực hiện của cùng kỳ năm 2020, trong khi kéo giảm hoạt động kiểm tra tại DN, với tỷ lệ giảm 38% so cùng kỳ, đạt khoảng 8.823 lượt. Còn về công tác thanh tra, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện được 423 hồ sơ, giảm 48% so cùng kỳ, với số thuế truy thu và phạt 484 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) khoảng 83 tỷ đồng, giảm lỗ 1.883 tỷ đồng.

Nhìn chung, việc thực hiện chính sách giãn cách, hạn chế đi lại để phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Tuy nhiên, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đã phát hiện nhiều vi phạm thuế với số tiền truy thu và phạt thuế 1.702 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 278 tỷ đồng, giảm lỗ 7.776 tỷ đồng.

Quý cuối năm, ngân sách tăng thu tối thiểu 1 nghìn tỷ đồng

Chia sẻ về công tác chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn sắp tới, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết đã chỉ đạo các đơn vị rà soát lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 trên cơ sở so sánh tổng doanh thu các tờ khai thuế GTGT 7 tháng năm 2021 với cùng kỳ, các DN ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để tiến hành thanh tra kiểm tra theo phương thức mới (áp dụng triệt để công nghệ thông tin và có sự đồng thuận của DN) vì DN đang từng bước ổn định sản xuất kinh doanh sau một thời gian dài giãn cách xã hội.

Với triển vọng TP. Hồ Chí Minh dần hoạt động trở lại từ quý IV/2021, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phấn đấu thực hiện kiểm tra được tối thiểu 3.897 hồ sơ, với số truy thu, phạt và truy hoàn dự kiến 448 tỷ đồng; tổ chức thanh tra được tối thiểu 300 hồ sơ, với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn dự kiến 339 tỷ đồng. Như vậy, công tác thanh tra, kiểm tra dự kiến sẽ tăng thu cho ngân sách tối thiểu 1 nghìn tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm.

Để đạt được mục tiêu này, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng chia sẻ một số giải pháp chống thất thu trong giai đoạn còn lại của năm. Trước tiên là chỉ đạo các phòng thanh tra, kiểm tra, các chi cục thuế triển khai giao chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra cho từng đoàn thanh tra, kiểm tra; điều chỉnh kế hoạch thanh tra kiểm tra; tập trung thanh tra, kiểm tra đối với DN có rủi ro cao về hoàn thuế, hóa đơn, giao dịch liên kết, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số; xử lý thu hồi nợ thuế, các DN có đột biến về doanh thu, lợi nhuận, ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, có doanh thu trên tờ khai GTGT 7 tháng năm 2021 với cùng kỳ tăng hoặc giảm ít. Đồng thời, cơ quan thuế thành phố trao đổi với DN phương thức tiến hành thanh tra, kiểm tra trước khi tiến hành để không làm ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của DN.

Cơ quan thuế thành phố thực hiện rà soát, đối chiếu doanh thu theo tờ khai phát sinh, nắm bắt kết quả kinh doanh của các DN, tập đoàn, tổng công ty, các ngân hàng thương mại để đôn đốc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 sát thực tế phát sinh trước ngày 31/12/2021; đôn đốc nộp kịp thời các khoản thu từ cổ tức, lợi nhuận còn lại vào NSNN; rà soát, đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách đối với những khoản thu thuộc ngân sách trung ương như phí, lệ phí, đất đai…; rà soát lại các DN thuộc đối tượng gia hạn theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP để dự báo và đôn đốc thu nộp kịp thời vào NSNN theo quy định...

Phấn đấu thực hiện kiểm tra được tối thiểu 3.897 hồ sơ

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phấn đấu thực hiện kiểm tra được tối thiểu 3.897 hồ sơ, với số truy thu, phạt và truy hoàn dự kiến 448 tỷ đồng; tổ chức thanh tra được tối thiểu 300 hồ sơ, với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn dự kiến 339 tỷ đồng. Như vậy, công tác thanh tra, kiểm tra dự kiến sẽ tăng thu cho ngân sách tối thiểu 1 nghìn tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm.