Quyết liệt đôn đốc, giảm thấp nhất tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội
Thanh tra đóng bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp. Ảnh: BHXH Việt Nam.

Nợ bảo hiểm không được đấu thầu các dự án vốn ngân sách

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tổng số tiền chậm đóng BHXH của các cơ quan, doanh nghiệp bình quân giai đoạn 2016-2022 là khoảng trên 10.000 tỷ đồng/năm. Thống kê cho thấy, tính đến hết tháng 10/2023, tổng số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên cả nước khoảng 14.650 tỷ đồng. Trong đó, số tiền chậm đóng tại các đơn vị không có khả năng thu hồi là 4.164 tỷ đồng.

Theo BHXH Việt Nam, việc các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm y tế (BHYT) đã và đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích an sinh hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Thời gian qua BHXH các tỉnh đã bám sát các chỉ đạo của BHXH Việt Nam triển khai nhiều giải pháp thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN như: bám sát, đôn đốc đơn vị sử dụng lao động đóng phí bảo hiểm đầy đủ, kịp thời; gửi thông báo kết quả đóng tới người sử dụng lao động; triển khai thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên…

Doanh nghiệp trốn đóng phí từ 6 tháng trở lên có thể bị ngừng sử dụng hóa đơn

Theo dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nếu hết thời hạn đóng BHXH bắt buộc mà doanh nghiệp không đóng thì phải nộp đủ số tiền trốn đóng và bị xử lý; đồng thời phải nộp thêm 0,03%/ngày trên tổng số tiền trốn đóng.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ ngừng sử dụng hóa đơn với doanh nghiệp trốn đóng BHXH từ 6 tháng trở lên. Khi có dấu hiệu phạm tội trốn đóng theo Bộ luật Hình sự, cơ quan BHXH sẽ kiến nghị khởi tố. Chủ tịch cấp tỉnh có thể áp dụng chế tài khác với hành vi trốn đóng BHXH tại địa phương.

Bên cạnh sự nỗ lực, quyết liệt của toàn ngành, thời gian qua, BHXH Việt Nam luôn chủ động, tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác thu, giảm tỷ lệ chậm đóng BHXH, BHYT...

Theo đó, các địa phương đã vào cuộc tích cực, như: thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; ban hành các văn bản nhằm tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng, nợ đọng; quy định không xem xét, bình xét đề nghị khen thưởng các cấp đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Các đơn vị trốn đóng BHXH, BHYT không được tham gia đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh… Qua đó, các giải pháp đã góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật cũng như quyền, lợi ích an sinh chính đáng của người lao động và nhân dân.

Quyết liệt các giải pháp đôn đốc thu

Theo Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, trong tháng 12/2023, toàn ngành BHXH phải thực hiện đốc thu khoảng 6.000 tỷ đồng mới đạt mục tiêu giảm chậm đóng, nợ đóng BHXH, BHYT. Do đó, BHXH các địa phương phải rất cố gắng, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Quyết liệt đôn đốc, giảm thấp nhất tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội
Ảnh minh họa

Nhằm triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất, BHXH Việt Nam vừa có công văn chỉ đạo BHXH các địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp đôn đốc thu, giảm nợ tiền chậm đóng phí bảo hiểm.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu giám đốc BHXH các tỉnh bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả kịch bản phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên báo cáo chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh về tình hình thực hiện đóng BHXH của các đơn vị trên địa bàn; chủ động đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ thu nợ liên ngành và xử lý đơn vị vi phạm việc đóng BHXH theo quy định của pháp luật.

Đối với các đơn vị chậm đóng phí, BHXH các tỉnh linh hoạt triển khai các giải pháp như: gửi thông báo đôn đốc; trực tiếp làm việc tập trung hoặc tổ chức theo hội nghị khách hàng; tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra...; công khai thông tin dự kiến kiểm tra, thanh tra; chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố đến cơ quan điều tra, xử lý.

Cùng với đó, cơ quan BHXH đề xuất các cấp có thẩm quyền không khen thưởng, vinh danh đối với các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, cơ quan bảo hiểm phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, biểu dương các đơn vị chấp hành tốt nghĩa vụ; công khai danh sách các doanh nghiệp chậm đóng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Giám đốc BHXH các địa phương được yêu cầu phân công lãnh đạo, trưng tập công chức, viên chức đôn đốc, theo dõi các đơn vị sử dụng lao động trong việc đóng BHXH, BHYT, BHTN; từ ngày 15/12/2023, trước 18h30 hàng ngày đánh giá kết quả việc thực hiện và báo cáo kết quả về BHXH Việt Nam./.