Theo Bộ Công thương, trước đó đã ban hành quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan (mã vụ việc AD13-AS01).

Theo quy định khoản 1 Điều 58 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc một năm kể từ ngày có quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp chính thức, các bên liên quan có quyền nộp hồ sơ yêu cầu rà soát.

Rà soát áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với đường mía từ Thái Lan

Trên cơ sở xem xét hồ sơ do các bên liên quan nộp theo đúng quy định của pháp luật, ngày 31/8/2022, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 1757/QĐ-BCT về việc rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan (mã vụ việc AR01.AD13-AS01).

Để đảm bảo lợi ích cho tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại Bộ Công thương khuyến nghị các tổ chức, cá nhân đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc rà soát để tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình tiến hành rà soát, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến nội dung rà soát, áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan.

Đồng thời, các cơ quan đơn vị hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra rà soát đảm bảo quyền lợi, lợi ích cho doanh nghiệp sản xuất ngành mía đường Việt Nam./.