Sacombank

Ảnh minh họa. Ảnh: TL

>> Ông Trầm Bê ủy quyền cổ phần tại STB và PNB cho Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 1635/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Theo đó, bổ sung nội dung hoạt động: “Cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng” vào Điểm 8 Giấy phép hoạt động số 0006/NH-GP ngày 05/12/1991 của Thống đốc NHNN cấp cho Sacombank. Quyết định nói trên của NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (18/8).

Mới đây, NHNN đã có văn bản chấp nhận về nguyên tắc việc sáp nhập giữa Sacombank và ngân hàng Phương Nam. Theo văn bản này, NHNN sẽ đại diện cho toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của ông Trầm Bê và những người có liên quan và sẽ cử người tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập./.

H.Y