Cụ thể, Nghị định số 85 bổ sung điều chỉnh đối với các thương nhân, tổ chức nước ngoài có hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam. Theo đó, thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ TMĐT tại Việt Nam là thương nhân, tổ chức có một trong các hình thức hoạt động sau: có tên miền Việt Nam; hoặc có ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt; hoặc có trên 100.000 lượt giao dịch từ Việt Nam trong một năm.

Để có thể cung cấp dịch vụ TMĐT tại Việt Nam, thương nhân, tổ chức nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Công thương trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị định 85 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Sàn giao dịch thương mại điện tử nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải đăng ký với Bộ Công thương
Mua sắm trên TMĐT ngày càng thu hút được sự tham gia của người tiêu dùng. Ảnh: Hải Anh

Quy trình thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Công thương được quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BCT của Bộ Công thương quy định về quản lý website TMĐT; Thông tư số 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động TMĐT qua ứng dụng trên thiết bị di động; Thông tư số 01/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website TMĐT và Thông tư số 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động TMĐT qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Ngoài việc phải đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ TMĐT tại Việt Nam. Những thương nhân, tổ chức nước ngoài này phải thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hoặc chỉ định đại diện ủy quyền của mình tại Việt Nam.

Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc ngăn chặn các giao dịch hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật; thực hiện nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam; thực hiện nghĩa vụ báo cáo với Bộ Công thương số liệu thống kê về tình hình hoạt đông của năm trước đó./.