Một trong những nội dung mới được bổ sung dự thảo thông tư về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngân hàng là thẩm quyền của Thống đốc NHNN. Đó là việc phân cấp về chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố liên quan đến thủ tục “Tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện”.

Sẽ có quy định rõ ràng hơn trong phân cấp thủ tục hành chính ngân hàng
Sẽ có quy định rõ ràng hơn trong phân cấp thủ tục hành chính ngân hàng. Ảnh: T.L
Ngân hàng Nhà nước đưa ra lộ trình giảm thủ tục hành chính nội bộ đến 2025 Phân công, phân cấp cụ thể, rõ trách nhiệm trong quản lý giá

Cơ quan soạn thảo cho biết, việc sửa đổi này để phù hợp với Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ NHNN Việt Nam về NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, thông tư cũng có các quy định cụ thể hơn về các trường hợp phòng giao dịch bưu điện không có kho tiền theo quy định của NHNN. Việc sửa đổi quy định này để đảm bảo phù hợp với quy định về cơ cấu tổ chức của Thanh tra, giám sát ngành ngân hàng nêu trên.

Về vấn đề thay đổi thời gian hoạt động, dự thảo quy định trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thẩm định hồ sơ, có văn bản gửi lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng phi ngân hàng đặt trụ sở chính. Việc sửa đổi quy định này để đảm bảo phù hợp với quy định về cơ cấu tổ chức của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng nêu trên./.