bảo dưỡng

Ảnh: TL.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Cục Quản lý Đường bộ I, các sở giao thông vận tải (GTVT) khu vực phía Bắc được giao quản lý quốc lộ khắc phục hạn chế trong công tác quản lý bảo trì đường bộ.

Thời gian qua, công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tại các sở GTVT khu vực phía Bắc có những chuyển biến tích cực, chất lượng ngày càng được nâng cao, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm các tiêu chí tai nạn giao thông, các tuyến đường ngày càng êm thuận.

Tuy nhiên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, chất lượng bảo dưỡng các tuyến đường quốc lộ của các sở GTVT còn khác nhau. Hiện còn một số sở GTVT làm chưa tốt công tác này. Bên cạnh đó, việc quản lý và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ chưa quyết liệt, triệt để.

Do vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các sở GTVT còn để tồn tại, hạn chế về công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên lập kế hoạch sớm khắc phục. Các sở GTVT còn lại tiếp tục tự kiểm tra, rà soát và triển khai công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tốt hơn.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Cục Quản lý đường bộ I tiếp tục phối hợp với các sở GTVT trên địa bàn quản lý và tổ chức kiểm tra công tác quản lý bảo dưỡng của các sở GTVT được ủy quyền quản lý trên địa bàn. Đơn vị nào thực hiện không đầy đủ, sẽ bị xem xét lại việc ủy quyền quản lý hoặc dự án sửa chữa đường bộ hàng năm./.

Văn Nam-Trí Dũng