Cụ thể, để tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, Tổng cục Thuế đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải tiến hành kiểm tra làm rõ thông tin báo chí phản ánh đối với tình trạng xe khách núp bóng dưới danh nghĩa du lịch lữ hành, xe chạy hợp đồng... nhằm trốn thuế, phí bến bãi.

Đồng thời tham mưu, báo cáo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan (cơ quan Công an, Giao thông,...) trên địa bàn phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm (nếu có).

Ngoài ra, cục thuế các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn nhằm tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối với các đơn vị và cá nhân có hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, nhằm chống thất thu về thuế.

Trước đó, Tổng cục Thuế cho biết đã nhận được thông tin phản ánh của cơ quan truyền thông vê tình trạng xe khách núp bóng dưới danh nghĩa du lịch lữ hành, xe chạy hợp đồng... để trốn thuế, phí bến bãi như Báo Tuổi trẻ trên trang 5 số ra Thứ ba ngay 19/8/2014 co bài Xe khách “núp bóng’ hợp đồng; Báo Công an nhân dân ngày 13/9/2014 viết ‘Thất thu hàng trăm tỷ đồng từ hoạt động của xe khách trá hình”…/.

N.P