Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (mã ck: SKG) đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023.

SKG dự kiến trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (tức 1 cổ phiếu nhận được 500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 6/6 và ngày thanh toán là 20/6.

Như vậy, với hơn 63,3 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, SKG cần chi hơn 31,6 tỷ đồng để chi trả cổ tức. Mức chi trả cổ tức này đã được đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua cùng với kế hoạch chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh quý I/2024, SKG ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 8% và 39% xuống mức 108 tỷ đồng và 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

SKG sắp chi hơn 31 tỷ đồng cổ tức tiền mặt
Kết quả kinh doanh của SKG 10 quý gần đây. Ảnh: Gia Linh

Theo giải trình của SKG, lợi nhuận sau thuế quý I/2024 giảm hơn 13 tỷ đồng là do giá vốn giảm 1,8% tương đương giảm 1,4 tỷ đồng. Doanh thu thuần giảm 8,5% tương đương giảm 10 tỷ đồng, do công ty áp dụng nhiều chính sách kích cầu thị trường, doanh thu các tuyến Rạch Giá - Lại Sơn, Sóc Trăng - Côn Đảo, Phan Thiết - Phú Quý tăng so với cùng kỳ, doanh thu tuyến Hà Tiên - Phú Quốc và Rạch Giá - Phú Quốc sụt giảm do áp lực cạnh tranh về giá.

Ngoài ra, lợi nhuận khác giảm hơn 97% tương đương giảm 5,5 tỷ đồng do quý I/2023 công ty có ghi nhận thu nhập khác từ thanh lý 2 phà.

Năm 2024, SKG đề ra mục tiêu doanh thu và lợi nhuận lần lượt 431 tỷ đồng và 73 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 4% so với thực hiện năm 2023. Như vậy, kết thúc quý I/2024, SKG đã hoàn thành được 25% kế hoạch doanh thu và 27% kế hoạch lợi nhuận năm./.