Theo Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2014, cả nước có 53.192 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 320,3 nghìn tỷ đồng, giảm 8,7% về số doanh nghiệp và tăng 13,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đạt 6 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2013. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng là 795,2 nghìn người, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

doanh nghiep

Trong bối cảnh khó khăn, nhiều doanh nghiệp vẫn linh hoạt tìm kiếm thị trường. Ảnh: ĐT

Tuy nhiên, trong 9 tháng qua, cả nước có 48.330 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm 7.027 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể; 8440 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 32.863 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Cả nước cũng có 11.872 doanh nghiệp ngừng hoạt động đã quay trở lại hoạt động, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế của các doanh nghiệp trong 9 tháng là 741,8 nghìn tỷ đồng, bao gồm 320,3 nghìn tỷ đồng là vốn đăng ký của các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 421,5 nghìn tỷ đồng (tương ứng với khoảng 17 nghìn lượt đăng ký thay đổi) là vốn đăng ký bổ sung của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn.

Đây là yếu tố tích cực khi một bộ phận doanh nghiệp sau thời gian hoạt động và khẳng định được vị trí trên thị trường đã linh hoạt, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế chưa thực sự thoát khỏi giai đoạn khó khăn.

Tổng cục Thống kê cũng cho hay, riêng tháng Chín, cả nước có 5.742 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 30,6 nghìn tỷ đồng, tăng 13,7% về số doanh nghiệp và tăng 11,7% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Trung Ninh