Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trao giấy chứng nhận thành viên liên kết cho Ngân hàng Standard Chartered. Ảnh: N.K

“Standard Chartered đã hiện diện tại Việt Nam được gần 110 năm. Việc tham gia vào Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam giúp chúng tôi có một vị trí thuận lợi để thúc đẩy sự liên kết và hợp tác kinh doanh giữa các ngân hàng trong và ngoài nước, cũng như đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của các tổ chức tín dụng trong nước”, ông Louis Taylor, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered cam kết.

Tại Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered đã có lịch sử hoạt động từ năm 1904 - khi ngân hàng lập chi nhánh đầu tiên tại Sài Gòn. Đến nay, Standard Chartered có ba chi nhánh tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với gần 700 nhân viên.

Hiện Standard Chartered đã và đang cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng bán buôn cho các doanh nghiệp và các định chế tài chính. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ phục vụ các khách hàng là các cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ./.

Ngô Kiến