Góp phần thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư công

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong 9 tháng qua, toàn hệ thống đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN). Việc kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên NSNN luôn đảm bảo trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo đúng nội dung, đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định mức quy định.

Trong đó, để góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, lãnh đạo KBNN đã chỉ đạo toàn hệ thống thường xuyên theo dõi, cập nhật các chủ trương, chính sách, văn bản chế độ mới liên quan đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN để triển khai thực hiện công tác kiểm soát chi, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Các đơn vị KBNN phải đảm bảo các giao dịch luôn được thực hiện thông suốt, không bị ách tắc, gián đoạn; không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do.

Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công còn thấp như hiện nay, với vai trò là cơ quan kiểm soát, thanh toán vốn, trong 9 tháng qua, toàn hệ thống KBNN liên tục chủ động phối hợp với chủ đầu tư để kịp thời nắm bắt các vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ; đôn đốc chủ đầu tư làm thủ tục nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán gửi KBNN, tránh dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm. Cùng với đó, toàn hệ thống đã đẩy mạnh giao dịch trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

Nguồn: Kho bạc Nhà nước Đồ họa: Văn Chung
Nguồn: Kho bạc Nhà nước Đồ họa: Văn Chung

Tuy nhiên, trước những rủi ro có thể xảy đến khi thực hiện giao dịch trên môi trường mạng, KBNN đã yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc phải tuân thủ nguyên tắc rõ ràng, trung thực, an toàn, hiệu quả, phù hợp với Luật Giao dịch điện tử; đồng thời, đảm bảo các yêu cầu về quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật trong giao dịch điện tử theo quy định của Bộ Tài chính. Giao dịch viên có trách nhiệm kiểm tra, xử lý hồ sơ, chứng từ trên hệ thống dịch vụ công hàng ngày, đảm bảo các hồ sơ, chứng từ được tiếp nhận trên hệ thống dịch vụ công được xử lý kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Việc hướng dẫn và yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện một lần (nếu có) trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Đặc biệt, KBNN đã áp dụng linh hoạt 2 hình thức “thanh toán trước, kiểm soát sau” và “kiểm soát trước, thanh toán sau” trong việc kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư. Với mỗi hình thức thanh toán, từng bước thực hiện và trách nhiệm của cán bộ tham gia quy trình được phân định rõ ràng để đảm bảo rút ngắn thời gian kiểm soát chi của KBNN, giúp cho các dự án, công trình tiếp cận nhanh được với nguồn vốn.

Với những giải pháp đã thực hiện, đến hết tháng 9/2022, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 682.066 tỷ đồng, bằng 61,3% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Đồng thời, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện giải ngân 257.743,7 tỷ đồng vốn đầu tư, bằng 44,8% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ giao, kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 575.661,5 tỷ đồng).

Tiếp tục kiểm soát tốt các nguồn chi

Chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm và còn 4 tháng nữa để thực hiện thanh toán nguồn vốn đầu tư công khi hết năm ngân sách (tính đến 31/1/2023), do đó những thách thức đặt ra đối với hệ thống KBNN trong thời gian này không hề nhỏ, nhất là việc kiểm soát, giải ngân vốn đầu tư công thường dồn vào cuối năm.

Để công tác kiểm soát chi luôn đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, KBNN đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai nâng cấp, mở rộng, bổ sung các tiện ích hỗ trợ người sử dụng trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, áp dụng linh hoạt 2 phương thức thanh toán: “Thanh toán trước, kiểm soát sau” và “Kiểm soát trước, thanh toán sau” cho từng hợp đồng thanh toán.

99,6% giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc

Để đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2022 đạt 95 - 100% kế hoạch, Bộ Tài chính đã chỉ đạo KBNN đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các chủ đầu tư, công khai minh bạch quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan kiểm soát thanh toán.

Theo báo cáo từ KBNN, đến nay 100% đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc đã thực hiện giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc. Số lượng giao dịch chứng từ chi NSNN phát sinh hàng tháng trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến đạt trên 99,6%. Hiện chỉ còn khoảng 0,4% số lượng giao dịch trực tiếp tại Kho bạc do điều kiện hạ tầng và đường truyền internet từ phía đơn vị sử dụng ngân sách một số thời điểm không đảm bảo tốc độ để truyền dữ liệu sang Kho bạc...

Với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng mới đạt 44,8% (số liệu giải ngân qua KBNN), trong khi nguồn vốn cần được giải ngân từ nay đến cuối năm còn rất lớn, với vai trò là cơ quan kiểm soát, thanh toán vốn, KBNN đang tiếp tục yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc theo sát và đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn gửi đến kho bạc ngay khi có khối lượng được nghiệm thu.

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách, giúp phục hồi nhanh nền kinh tế, KBNN tiếp tục yêu cầu các đơn vị KBNN đôn đốc chủ đầu tư thu hồi tạm ứng, nhất là các dự án tạm ứng kéo dài nhiều năm. Đối với trường hợp tạm ứng kéo dài nhiều năm hoặc khó có khả năng thu hồi, các đơn vị KBNN cần kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo xử lý, tránh rủi ro, mất vốn…