cái mép, Vũng Tàu

Thủ tục hải quan ngày càng được sửa đổi, bổ sung thông thoáng cho hoạt động XNK của DN. Ảnh: Hải Anh

Sửa đổi để phù hợp với các cam kết quốc tế

Ông Lê Xuân Huế, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan cho hay, Dự thảo Luật thuế XNK được bổ sung sửa đổi tập trung vào 4 nhóm vấn đề quan trọng cải cách hiện đại hóa hoạt động hải quan theo Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về chủ trương xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đặc biệt việc sửa Luật thuế XNK còn đặt trong bối cảnh chúng ta thực hiện ngày càng nhanh, mạnh vào lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu, tiến tới mức hơn 90% dòng thuế phải cắt giảm.

Sửa đổi quan trọng thứ nhất trong dự thảo Luật XNK là nhóm vấn đề về khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nước phù hợp định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và các cam kết quốc tế đã ký kết.

Trong nhóm này, Luật đã bổ sung một số nội dung quy định về thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp, thuế tự vệ trên cơ sở kế thừa, nâng cấp một số quy định của các Pháp lệnh liên quan (Chương III, Điều 12-15 dự thảo Luật).

Đồng thời sửa đổi nguyên tắc, thẩm quyền ban hành Biểu thuế, thuế suất; quy định mức thuế xuất khẩu tối thiểu của Biểu thuế theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế xuất khẩu thay cho khung thuế suất hiện nay (Điều 11 dự án Luật).

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung những quy định về ưu đãi thuế để khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, đẩy mạnh xã hội hóa.

Hai là, nhóm vấn đề về phù hợp các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Cụ thể là Luật bổ sung quy định về áp dụng thuế xuất khẩu đối với trường hợp có hàng hóa xuất khẩu sang nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi về thuế xuất khẩu.

Bổ sung quy định về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường nội địa đáp ứng các điều kiện về xuất xứ thì được áp dụng theo mức thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt tương ứng (điểm a, b, khoản 3, Điều 6.

Bổ sung quy định về miễn thuế đối với hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo Điều ước quốc tế và các Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ các nước hoặc một số tổ chức quốc tế để đảm bảo minh bạch, phù hợp với Luật ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế (khoản 4, Điều 16).

Bổ sung quy định về miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp tối thiểu; miễn thuế đối với hàng mẫu, phim, ảnh, mô hình để làm mẫu có giá trị nhỏ, ấn phẩm quảng cáo (khoản 5, khoản 10 Điều 16) phù hợp với công ước Kyoto sửa đổi cũng như dự kiến cam kết tại Hiệp định TPP và Việt Nam – EU.

Bổ sung quy định về miễn thuế đối với hàng hóa thuộc chế độ tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập có thời hạn, không mang mục đích thương mại nhằm phù hợp với Công ước Kyoto (khoản 9, Điều 16).

Cởi mở với DN

Cũng theo ông Lê Xuân Huế, bên cạnh những điểm mới mang tính đột phá so với trước đây nêu trên, nhóm cải cách thứ ba được dự thảo Luật thuế XNK quan tâm đưa vào là những quy định đơn giản, thuận lợi cho người nộp thuế; góp phần thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cụ thể, Luật sẽ chuyển hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập để sản xuất xuất khẩu từ đối tượng phải nộp thuế khi nhập khẩu, được hoàn thuế khi xuất khẩu sang đối tượng miễn thuế. Quy định này sẽ khuyến khích sản xuất xuất khẩu, đơn giản thủ tục hành chính, phù hợp với thông lệ quốc tế (khoản 7, Điều 16).

Chuyển hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất từ đối tượng chịu thuế ở khâu nhập khẩu và thực hiện hoàn thuế khi xuất khẩu sang đối tượng miễn thuế có điều kiện về bảo lãnh, đặt cọc phù hợp với thông lệ quốc tế (điểm e, khoản 9, Điều 16).

Nhóm cải cách thứ tư được quy định trong dự thảo Luật là đồng bộ hệ thống pháp luật.

Cụ thể là dự thảo Luật thuế XNK sửa đổi, bổ sung các nội dung về phạm vi điều chỉnh và đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất với văn bản pháp luật liên quan; đồng thời khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật thuế XNK hiện hành…/.

Theo lộ trình, dự thảo Luật thuế XNK sẽ được trình lên Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp Quốc hội cuối năm 2015, có hiệu lực từ giữa năm 2016.

Hải Anh