Sức mạnh Diên Hồng -  Sức mạnh Việt Nam

Biểu tượng thiêng liêng

Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, khi quân Nguyên xâm lược nước ta lần thứ hai, Vua Trần Nhân Tông đã mở Hội nghị Diên Hồng để hỏi ý kiến bô lão cả nước về chủ trương “hòa hay chiến” vào tháng Chạp năm Giáp Thân (1284). Với quyết tâm giữ nước, các bô lão đã đồng thanh “nên đánh”. Ý chí đó đã kết thành hào khí non sông giúp Vua cầm quân thắng giặc, viết nên trang sử vẻ vang của dân tộc.

Hội nghị Diên Hồng mang ý nghĩa như một nguyên lý tạo nên sức mạnh dân tộc trước những thử thách của lịch sử. “Hội nghị Diên Hồng” mãi mãi ăn sâu trong tâm thức của người dân Việt Nam, như một sức mạnh của truyền thống đoàn kết. Ngày nay, trong Tòa nhà Quốc hội, “Phòng họp Diên Hồng” được đặt cho hội trường trung tâm tổ chức các phiên họp toàn thể.

"Tinh thần Diên Hồng" là biểu tượng thiêng liêng về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Mãi mãi “Hội nghị Diên Hồng” ăn sâu và trao truyền trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, như một sức mạnh của truyền thống gắn liền với mục tiêu phấn đấu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Sức mạnh từ ý Đảng - lòng Dân

Kể từ Tuyên ngôn Độc lập, nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để giữ vững nền độc lập, thống nhất đất nước và đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam từ một nước chịu sự tàn phá bởi chiến tranh, kém phát triển, quan hệ đối ngoại hạn chế… đã vươn lên trở thành một nền kinh tế đang phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đặc biệt, năm 2023 đi qua với đầy ắp các sự kiện đáng nhớ - là một năm có rất nhiều khó khăn, thách thức lớn xuất hiện, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, trong đó có nhiều "cơn gió ngược" như lạm phát, lãi suất neo ở mức cao, suy giảm tăng trưởng, hậu quả dịch bệnh kéo dài, cạnh tranh chiến lược, xung đột, thiên tai, biến đổi khí hậu… tác động xấu và ảnh hưởng nặng nề không chỉ đối với nước ta mà còn toàn thế giới. Đặc biệt với Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô còn khiêm tốn, độ mở cao, khả năng chống chịu còn hạn chế - một biến động nhỏ bên ngoài tác động, ảnh hưởng rất lớn đến bên trong.

Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, với nhiều dấu ấn nổi bật: Năm 2023, kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi, tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước, cả năm tăng 5,05%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới, nâng quy mô nền kinh tế lên khoảng 430 tỷ USD. Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế thế giới. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 36,6 tỷ USD, tăng 32,1% trong bối cảnh thương mại, đầu tư toàn cầu bị thu hẹp; vốn FDI thực hiện đạt gần 23,2 tỷ USD, tăng 3,5%, cao nhất từ trước đến nay, cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá cao kết quả và triển vọng của nền kinh tế nước ta. Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 431 tỷ USD, tăng 1 bậc lên thứ 32/100 thương hiệu quốc gia mạnh và có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất thế giới trong giai đoạn 2020 - 2022.

Chính trị - xã hội ổn định, tiềm lực quốc phòng, an ninh được nâng lên; độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai bài bản, liên tục, thành công toàn diện. Nước ta đã có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hoặc đối tác chiến lược với tất cả 5 nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và nhiều nước G20, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được triển khai quyết liệt, cụ thể hóa thành các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, các chương trình hành động thiết thực của Quốc hội, Chính phủ, quán triệt sâu rộng tới các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với tinh thần “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”, đất nước ta đã vượt qua bao khó khăn và thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đây chính là động lực to lớn đưa đất nước bước vào năm 2024, với niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới.

Đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng

Sức mạnh Diên Hồng -  Sức mạnh Việt Nam

Trên chặng đường lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã dẫn dắt toàn dân tộc vượt qua những thách thức khắc nghiệt nhất, giành được nhiều thắng lợi có ý nghĩa lịch sử. Chuẩn bị bước vào chặng đường mới hướng tới 100 năm thành lập Đảng, trên cơ sở cơ đồ của đất nước hiện nay, Đảng ta đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam XHCN “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, là nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển vào năm 2045. Chặng đường trước mắt của đất nước ta có cả cơ hội và thách thức đan xen. Việc vận dụng sáng tạo bài học về sự hội tụ giữa ý Đảng - lòng Dân sẽ tạo ra sức mạnh vô địch để cách mạng Việt Nam và cuộc trường chinh của dân tộc Việt Nam đi đến mục tiêu cao đẹp của toàn Đảng và toàn dân tộc.

“Lòng Dân” và “ý Đảng” cùng hội tụ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu - chính là động lực và sức mạnh để dân tộc Việt Nam vươn lên giành được những thắng lợi to lớn.

Đón chào năm mới 2024 trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục chuyển biến khó lường, đất nước ta dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước ta ngày càng phát triển, hùng cường và thịnh vượng.

Mùa Xuân mới đã đến, ngày Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 đã về với mỗi người, mỗi gia đình trên mọi miền Tổ quốc. Đất trời giao hòa chào đón sắc xuân cùng rạo rực niềm tin và khát vọng của cả dân tộc với bao dự cảm tốt lành.

Xuân mới - Sức sống mới - Thắng lợi mới!

Năm 2023, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được triển khai quyết liệt, cụ thể hóa thành các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, các chương trình hành động thiết thực của Quốc hội, Chính phủ, quán triệt sâu rộng tới các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với tinh thần “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”, đất nước ta đã vượt qua bao khó khăn và thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đây chính là động lực to lớn đưa đất nước bước vào năm 2024 với khí thế mới, quyết tâm mới và những thành công mới.