Hai văn bản này sẽ đơn giản hóa thủ tục hồ sơ bồi thường, cũng như tăng mức bồi thường bảo hiểm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người tham gia bảo hiểm xe cơ giới.

Media