Theo đó, ông Tú cho biết, hạn mức tăng trưởng tín dụng (room) nếu tính theo mức phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 14% hồi đầu năm thì vẫn còn 1,8%, cộng gần 2% tăng thêm theo quyết định hôm 5/12 vừa qua của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thì còn khoảng 3,8% room tín dụng cho thời gian cuối năm.

Tăng trưởng tín dụng đến nay đã đạt 12,2%
Tăng trưởng tín dụng đến nay đã đạt 12,2%. Ảnh: T.L
Nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thêm khoảng 1,5 – 2%

Theo đó, dư địa khá lớn cho các ngân hàng thương mại cung ứng vốn cho các doanh nghiệp, nền kinh tế. Tuy nhiên, điều quan trọng có room tín dụng nhưng các ngân hàng thương mại vẫn phải chủ động, tích cực huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội để tạo nguồn cho vay.

NHNN sẽ tiếp tục theo dõi việc hướng dòng tiền sử dụng room tín dụng này và sẵn sàng tạo điều kiện các nguồn lực vốn dài hạn cho các ngân hàng thương mại, để có điều kiện có nguồn cung ứng vốn một cách ổn định, đảm bảo nhu cầu dự án rất cần thiết như hiện nay.

Theo đánh giá chung của lãnh đạo NHNN, tại thời điểm quý III vừa qua, các chỉ số vĩ mô nói chung cho thấy không phải điều kiện thuận lợi để tăng room tín dụng, hơn nữa thanh khoản của một ngân hàng lúc đó chưa phải là đã đảm bảo cho việc tăng trưởng tín dụng.

Tuy nhiên đến thời điểm này, còn 3 tuần nữa sẽ kết thúc năm 2022, NHNN thấy rằng tác động của tình hình thế giới đối với Việt Nam cũng đã dịu bớt. Đặc biệt, nhiều chỉ tiêu vĩ mô đã cho thấy những dấu hiệu rất tích cực nên NHNN cũng đã xem xét và quyết định nới thêm room cho các ngân hàng thương mại, để tạo dư địa hỗ trợ cho các doanh nghiệp, dự án, chương trình, lĩnh vực cần thiết trong nền kinh tế hiện nay./.