cán bộ, nhân viên Tập đoàn Bảo Việt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Bảo Việt

Số tiền này sẽ được tận tay cán bộ Bảo Việt chuyển tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Ông Hoàng Việt Hà- Giám đốc hoạt động Tập đoàn Bảo Việt chia sẻ: “Truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách luôn được Bảo Việt chú trọng thực hiện trong suốt quá trình hoạt động 48 năm qua. Chương trình này như là sự chia sẻ của từng cán bộ Bảo Việt hướng tới đồng bào miền Trung thân yêu của cả nước. Chúng tôi hi vọng, người dân sẽ vượt qua những khó khăn và nỗi đau mất mát.”

Dự kiến trong các ngày từ 7 - 10/10/2013, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt, công đoàn, đoàn thanh niên sẽ phối hợp với các công ty thành viên của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ, tại các địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão số 10, tổ chức chuyển tiền và hiện vật cứu trợ quyên góp cho đồng bào tại các tỉnh trên.

Chuỗi hoạt động “Kết nối yêu thương” là một phần trong kế hoạch thực hiện sứ mệnh “Bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng” của Bảo Việt.

Tính đến nay, Bảo Việt đã đầu tư hơn 80 tỷ đồng cho các hoạt động xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục và thế hệ trẻ, và các hoạt động an sinh cho các huyện nghèo theo chương trình 30A của Chính phủ tại Quế Phong (Nghệ An) và Pắc Nặm (Bắc Kạn)./.

Vũ Long