cục đăng kiểm Việt Nam

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam giới thiệu quy trình đăng ký cơ chế một cửa quốc gia. Ảnh: CTV

Tại cuộc tập huấn các cán bộ hải quan và đăng kiểm đã được giới thiệu về các thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy; chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ hoạt động trong phạm vi hạn chế nhập khẩu…

Việc tham gia đăng ký khai báo trực tuyến trên hệ thống cơ chế một cửa quốc gia sẽ mang lại lợi ích cho các đối tượng tham gia nhập khẩu, khi cơ quan hải quan và cơ quan đăng kiểm có thể nắm bắt thông tin, nhanh chóng giải quyết thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm tra chuyên ngành và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa…

Để thực hiện đạt hiệu quả, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng giới thiệu cách thức, quy trình đăng ký tài khoản (tại: https://vnsw.gov.vn/Register/Dangky.aspx), chữ ký số (tại:http://www.customs.gov.vn/SitePages/DangKyDoanhNghiepSuDungChuKySo.aspx) đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia cơ chế một cửa quốc gia.../.

Phúc Hải