Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Diệu An - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, công tác kiểm kê TSC là một công việc thường xuyên, liên tục, nội dung này đã được thể hiện tại các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tập huấn triển khai kiểm kê thử nghiệm tài sản công tại Đà Nẵng
Bà Trần Diệu An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thu Quỳnh

“Để thực hiện tốt việc tổng kiểm kê với thời điểm chốt số liệu là ngày 1/1/2025, việc kiểm kê thử nghiệm là rất quan trọng. Vì vậy, sau khi phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo các mẫu biểu chi tiết phục vụ công tác tổng kiểm kê, Bộ Tài chính đã thống nhất với một số bộ, địa phương tiêu biểu để tiến hành kiểm kê thử nghiệm” - bà An nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đến từ Cục Quản lý công sản đã phổ biến một số nội dung cơ bản của Đề án tổng kiểm kê được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 1/3/2024. Đồng thời hướng dẫn cụ thể các đơn vị của TP. Đà Nẵng về nhiệm vụ kiểm kê, chỉ tiêu kiểm kê, cách thức tổng hợp số liệu và thực hiện chế độ báo cáo đối với kết quả kiểm kê.

TP. Đà Nẵng cùng với 2 địa phương (Hà Nội, Hải Phòng) được chọn thực hiện kiểm kê thử nghiệm. Tại đợt kiểm kê thử nghiệm này, TP. Đà Nẵng sẽ thực hiện kiểm kê tại 4 đơn vị gồm: Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quận Hải Châu, huyện Hòa Vang.

Bà Trần Diệu An cũng cho biết thêm, việc kiểm kê thử nghiệm nhằm mục đích tập dượt về cách thức tổ chức thực hiện xem cách thức tiến hành như dự kiến có phù hợp với thực tiễn không, trên cơ sở đó sẽ chỉnh sửa và rút kinh nghiệm trong phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, việc thử nghiệm giúp xác định các chỉ tiêu, biểu mẫu kiểm kê có phù hợp không; xác định cụ thể các chỉ tiêu nào phù hợp có thể thực hiện được; chỉ tiêu nào cần sửa đổi, bổ sung… Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện bộ chỉ tiêu kiểm kê để thực hiện trong cả nước.

Tập huấn triển khai kiểm kê thử nghiệm tài sản công tại Đà Nẵng
Hơn 400 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn TP. Đà Nẵng tham dự hội nghị tập huấn triển khai kiểm kê thử nghiệm tài sản công. Ảnh: Thu Quỳnh

Việc kiểm kê thử nghiệm cũng giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý tài sản rà soát lại việc theo dõi, hạch toán tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan quản lý cấp trên, Bộ Tài chính phát hiện vấn đề, tồn tại trong quản lý tài sản để có văn bản chấn chỉnh, hướng dẫn trước khi kiểm kê thật.

TP. Đà Nẵng cùng với 2 địa phương (Hà Nội, Hải Phòng) được chọn thực hiện kiểm kê thử nghiệm. Tại đợt kiểm kê thử nghiệm này, TP. Đà Nẵng sẽ thực hiện kiểm kê tại 4 đơn vị gồm: Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quận Hải Châu, huyện Hòa Vang.

Bên cạnh đó việc kiểm kê thử nghiệm sẽ giúp cho Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo kiểm kê của bộ, địa phương rút kinh nghiệm trong quá trình điều hành, đôn đốc. Theo đó trong các cuộc kiểm kê thử nghiệm này, Bộ Tài chính sẽ cử cán bộ trực tiếp phối hợp với các đơn vị, đồng thời bố trí một bộ phận thường trực để kịp thời hướng dẫn các đơn vị trong quá trình kiểm kê thử nghiệm.

“Mong rằng các đơn vị thuộc đối tượng kiểm kê thử nghiệm cố gắng làm hết sức mình theo nguyên tắc thực tế ở đơn vị mình như thế nào thì phản ánh đúng như thế. Trong đó lưu ý các đơn vị trực tiếp kiểm kê chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, còn đơn vị tổng hợp chịu trách nhiệm đôn đốc và rà soát để đảm bảo về tính logic, hợp lý của số liệu” - bà Trần Diệu An cho hay.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đến từ Cục Quản lý công sản đã phổ biến một số nội dung cơ bản của Đề án tổng kiểm kê được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 1/3/2024. Đồng thời hướng dẫn cụ thể các đơn vị của TP. Đà Nẵng về nhiệm vụ kiểm kê, chỉ tiêu kiểm kê, cách thức tổng hợp số liệu và thực hiện chế độ báo cáo đối với kết quả kiểm kê.

Để thực hiện tốt công tác kiểm kê thử nghiệm TSC trên địa bàn, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng đã đề nghị các sở, ban, ngành, quận, huyện khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tại đơn vị, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc thành lập Tổ kiểm kê TSC do mình đang trực tiếp quản lý/tạm quản lý.

Đối với 4 đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quận Hải Châu, huyện Hòa Vang, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng đề nghị tích cực phối hợp với Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính, Sở Tài chính trong quá trình kiểm kê thử nghiệm TSC thuộc phạm vi quản lý./.