Tập trung các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ NSNN 2013
Lãnh đạo ngành Tài chính chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm. Ảnh: Đ.Q

Số liệu của Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết, 6 tháng đầu năm 2013, nhờ triển khai đồng loạt các vấn đề như tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, quản lý điều hành ngân sách, quản lý vốn đầu tư XDCB, quản ký ngân sách huyện, thành phố, thị xã, các xã, quản lý tài chính doanh nghiệp... Số thu các loại thuế trên toàn địa bàn Hà Tĩnh đạt 2.430 tỷ đồng, trong đó số thu thuế nội địa được 2.110 tỷ đồng, đạt 74% so với dự toán Trung ương giao. Các huyện có số thu khá là Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Can Lộc, Hương Khê… đều đạt trên 55%.

Chi ngân sách khoảng 5.002 tỷ đồng, bằng 45% dự toán tỉnh giao, trong đó chi cho đầu tư phát triển 1.614 tỷ đồng; chi cho các nhiệm vụ thường xuyên đạt 2.487 tỷ đồng, bằng 40% dự toán; chi cho thực hiện các chính sách, đề án kinh tế - xã hội đạt 331 tỷ đồng, bằng 41% dự toán năm.

Ông Nguyễn Trọng Sơn, Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN 6 tháng cuối năm, hiện ngành Tài chính Hà Tĩnh đã và đang tập trung chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy nhiệm vụ thu NSNN đến các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó sẽ đẩy mạnh quản lý, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn, xử lý các vướng mắc trong công tác điều hành, quản lý thu - chi NSNN trên địa bàn./.

Trần Đình Quý