Báo cáo từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, để đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) ngay từ những tháng đầu năm, thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã quyết liệt, tập trung, chỉ đạo, đẩy nhanh phân khai vốn và tiến độ dự án.

Tây Ninh: Dự kiến hết tháng 6 giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 30% kế hoạch
Dự kiến hết tháng 6 Tây Ninh giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 30% kế hoạch. Ảnh minh họa: H.T

Tuy nhiên, đến hết tháng 5 vừa qua, toàn tỉnh mới giải ngân được trên 1.005 tỷ đồng, đạt trên 24% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 23,66% kế hoạch HĐND tỉnh giao (giảm 29,15% so với cùng kỳ).

Dự kiến hết tháng 6, địa phương giải ngân được trên 1.282,3 tỷ đồng, đạt 30,72% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (4.174 tỷ đồng), đạt 30,17% tổng kế hoạch vốn năm 2024 của địa phương (4.250 tỷ đồng).

Nguyên nhân của việc giải ngân chưa đạt như kỳ vọng được địa phương đưa ra, đó là vai trò người đứng đầu tại một số đơn vị chưa được phát huy đầy đủ, năng lực lập kế hoạch chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án còn hạn chế…

Dự kiến hết tháng 6, địa phương giải ngân được trên 1.282,3 tỷ đồng, đạt 30,72% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (4.174 tỷ đồng), đạt 30,17% tổng kế hoạch vốn năm 2024 của địa phương (4.250 tỷ đồng).

Bên cạnh đó là những vướng mắc về giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm. Nhiều dự án gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu xây dựng. Sự phối hợp giữa các cơ quan còn chưa được chặt chẽ. Công tác thanh tra, kiểm tra chưa quyết liệt. Việc xử lý các trường hợp chậm trễ, vi phạm quy định còn chưa kịp thời, nghiêm minh…

Mục tiêu đến năm 2030, Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển năng động, văn minh, có môi trường sống tốt, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu; đến năm 2050, Tây Ninh trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển dựa vào công nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao. Do đó, giải ngân vốn ĐTC được coi là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh trong năm 2024 và cả những năm tiếp theo.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thúc đẩy giải ngân vốn ĐTC nhanh hơn, hiệu quả hơn bằng các biện pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính. Đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC của chương trình phục hồi, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguyên vật liệu phục vụ các dự án, công trình trọng điểm. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các cấp chính quyền. Thành lập các tổ công tác, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập. Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn ĐTC, phân công lãnh đạo phụ trách từng dự án.

Tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu các công trình bàn giao, nghiệm thu xong, chủ đầu tư phải khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ tất toán công nợ theo quy định. Trường hợp phát sinh chậm trễ, thủ trưởng các đơn vị, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh./.