thuế tây ninh

Tuyên dương các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế trên địa bàn Tây Ninh. Ảnh Thanh Nhã

Trong đó, đáng chú ý là số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, gồm: Thu từ khối các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được 164,6 tỷ đồng, đạt 41,1 dự toán năm và tăng 63,6% (so với cùng kỳ năm 2020); thu từ khối các DN có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) được 547 tỷ đồng, đạt 59,8% dự toán và tăng 46,5%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh được 599,9 tỷ đồng, đạt 37,5% dự toán năm và tăng 33,3%...

Thống kê các khoản thu sắc thuế trên địa bàn cho thấy, so với dự toán UBND tỉnh giao, có 9/15 khoản thu đạt trên 25%; còn nếu với cùng kỳ năm 2020, có 10/15 khoản thu, sắc thuế tăng.

Về các hoạt động triển khai giải pháp thu sắp tới, ông Nguyễn Tấn Lợi – Cục trưởng Cục Thuế Tây Ninh cho biết, với tinh thần quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành dự toán thu NSNN được giao trong năm 2021 là 9.500 tỷ đồng (chỉ tiêu do UBND tỉnh giao), nhiệm vụ 9 tháng còn lại phải thu 6.391 tỷ đồng, tức bình quân mỗi quý phải thu 2.131 tỷ đồng.

“Hiện tại, các đơn vị ước thu NSNN quý II/2021 là 2.091 tỷ đồng, trong đó riêng tháng 4 là 666 tỷ đồng (số ước chưa đánh giá số thuế, tiền thuê đất được gia hạn). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 dự kiến đạt 5.200 tỷ đồng, tức đạt 66,3 dự toán pháp lệnh và 54,74% dự toán UBND tỉnh giao, còn so với cùng kỳ năm 2020 thì tăng 20,1%” – ông Nguyễn Tấn Lợi chia sẻ./.

Đỗ Doãn