Cũng theo HNX, trong 9 phiên IPO diễn ra trong tháng, có 5 doanh nghiệp bán hết 100% số cổ phần chào bán. Tổng giá trị nhà nước thu về từ các phiên này đạt hơn 709,4 tỷ đồng, cao hơn 375,9 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm.

Đáng chú ý, trong các phiên đấu giá của Du lịch Dịch vụ Hà Nội, Điện cơ Thống Nhất và Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội, khối lượng đăng ký mua cổ phần lần lượt cao gấp 4, 9 và 11 lần so với số lượng cổ phần chào bán. Giá trúng bình quân của cổ phần Điện cơ Thống Nhất và Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội đều cao hơn 4 lần so với giá khởi điểm, cho thấy sức hấp dẫn của các phiên đấu giá này đối với công chúng đầu tư.

Trong tháng 4, các phiên đấu giá tại HNX hứa hẹn sẽ tiếp tục sôi động với 3 phiên IPO của các Tổng công ty như LICOGI (Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng), Tổng công ty Điện lực – Vinacomin, Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin.

Ngoài ra, đầu tháng 4 sẽ diễn ra 2 phiên thoái vốn cổ phần của CtyCP Cơ điện Trần Phú do UBND TP. Hà Nội sở hữu và CtyCP Đại lý hàng hải – Vinacomin do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sở hữu./.

Thống kê các công ty đấu giá tại HNX tháng 3/2015:

STT

Tên công ty

Tổng giá trị cổ phần bán được
(đồng)

1

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin

18.470.411.000

2

Xí nghiệp Xe điện Hà Nội

11.156.010.000

3

Xí nghiệp Vận tải Du lịch Hà Nội

2.180.000.000

4

Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh

5.920.150.000

5

Nhà máy Viha thuộc Công ty TNHH MTV Thống Nhất

31.370.710.000

6

Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống Nhất

243.755.200.000

7

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội

8.518.200.000

8

Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

6.240.950.000

9

Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Hà Nội

299.255.760.000

10

Công ty TNHH MTV Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội

123.880.000.000

D.T