Số liệu vừa công bố từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) cho biết, số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới tháng 7/2021 đạt 101.078 tài khoản, giảm 39.000 tài khoản (-28%) so với số tài khoản mở mới trong tháng trước đó.

Mặc dù vậy, số lượng tài khoản cá nhân trong nước mở mới tháng 7 vẫn gấp hơn 3 lần mức mở mới trung bình hàng tháng của năm 2020. Tính chung từ đầu năm 2021 đến nay, đã có 720.989 tài khoản mở mới, con số cao chưa từng thấy trong lịch sử. Trung bình mỗi tháng, số tài khoản trong nước mở mới lên tới 101.998 tài khoản.

Cũng theo số liệu từ VSD, số tài khoản mở mới của tổ chức trong nước và nhà đầu tư cá nhân nước ngoài không thay đổi nhiều trong tháng 7 so với tháng 6. Tuy vậy, số tài khoản mở mới của tổ chức đầu tư nước ngoài phát sinh trong tháng 7 là 27, số tài khoản phát sinh giảm là 13, tương đương số gia tăng là 14./.

Hồng Quyên