Báo cáo kiểm soát chi hàng tháng từ KBNN cũng cho biết, tính chung trong 8 tháng qua, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 444.815 tỷ đồng chi thường xuyên.

Hệ thống KBNN phát hiện trên 44.650 khoản chi của 20.200 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết; tạm dừng chưa thanh toán với số tiền trên 802 tỷ đồng chi không đúng quy định (trong đó số thực từ chối thanh toán là 8,3 tỷ đồng).

Trong tháng 8, KBNN từ chối chưa thanh toán 120 tỷ đồng. Ảnh: Đức Minh

Tính đến ngày 31/8, lũy kế giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua hệ thống KBNN là 143.450 tỷ đồng, đạt 59% so với kế hoạch vốn năm 2013.

Trong đó, giải ngân vốn đầu tư XDCB là 92.550 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch; giải ngân vốn trái phiếu chính phủ là 35.000 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch; vốn khác 15.900 tỷ đồng, đạt 54%.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn XDCB, hệ thống KBNN đã từ chối ước khoảng 35 tỷ đồng. Việc từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Tính từ đầu năm đến nay, KBNN huy động trái phiếu chính phủ đạt tổng số 135.926,6 tỷ đồng, đạt 80% so với kế hoạch điều chỉnh. Riêng tháng 8, huy động ước đạt 8.270 tỷ đồng./.

Hạnh Thảo