Đại diện Cục Thuế Thanh Hóa cho hay, phân theo sắc thuế, tiền thuế nợ là 735 tỷ đồng, giảm 808 tỷ đồng; tiền phạt, tiền chậm nộp nợ là 390 tỷ đồng, giảm 94 tỷ đồng.

Phân theo nhóm nợ, nhóm nợ khó thu là 170 tỷ đồng, giảm 28 tỷ đồng; nhóm nợ có khả năng thu là 852 tỷ đồng, giảm 859 tỷ đồng; nhóm nợ đang xử lý là 81 tỷ đồng, giảm 15 tỷ đồng; nhóm nợ đang khiếu nại là 22 tỷ đồng, không tăng, không giảm.

Thanh Hóa nợ thuế giảm mạnh so với cùng kỳ
Bộ phận một cửa Cục Thuế Thanh Hóa hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: CT

Nếu phân theo loại hình, khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương nợ là 45 tỷ đồng, giảm 13 tỷ đồng; khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương nợ là 27 tỷ đồng, giảm 23 tỷ đồng; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nợ là 17 tỷ đồng, giảm 374 tỷ đồng; doanh nghiệp ngoài quốc doanh nợ là 933 tỷ đồng, giảm 456 tỷ đồng; hộ kinh doanh nợ là 103 tỷ đồng, giảm 36 tỷ đồng.

Lý giải về nguyên nhân nợ giảm, ông Mai Đình Tú cho hay, tiền thuế nợ khó thu giảm do đã thực hiện khoanh nợ, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14, Thông tư số 69/2020/TT-BTC và khoanh nợ theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Tiền thuế nợ có khả năng thu giảm do phần lớn người nộp thuế thực hiện nộp ngân sách sau khi được gia hạn thuế theo Nghị định 52/NĐ-CP, miễn tiền chậm nộp theo Nghị định 92/NĐ-CP; cơ quan thuế đã thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế không thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Cùng với đó, Cục Thuế Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp thu hồi nợ thuế đối với người nộp thuế có tiền thuế nợ có khả năng thu lớn để nộp ngân sách nhà nước.

Gần 13.000 người nộp thuế phải thực hiện cưỡng chế nợ thuế

Lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa thông tin, 6 tháng đầu năm 2022, toàn đơn vị ban hành quyết định cưỡng chế nợ thuế ước đạt 41,8%; trong đó, số người nộp thuế phải thực hiện cưỡng chế nợ thuế là 12.919, số quyết định cưỡng chế nợ thuế ban hành là 5.400. Cụ thể, trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản 4.491 quyết định; thông báo ngừng sử dụng hóa đơn 187 quyết định; thu hồi giấy phép, giấy đăng ký kinh doanh 722 quyết định.

Thông tin về tình hình khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết 94 và khoanh nợ theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa cho hay, từ ngày 1/1/2021 đến ngày 20/6/2022, cục thuế đã thực hiện hủy khoanh nợ là 2 người nộp thuế, số tiền thuế hủy khoanh nợ là 15,8 tỷ đồng do người nộp thuế quay lại sản xuất kinh doanh và khoanh nợ là 9 người nộp thuế, số tiền thuế khoanh nợ là 0,1 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện khoanh nợ theo Nghị quyết 94, đến 20/6/2022, Cục Thuế Thanh Hóa đã khoanh nợ là 12.719 người nộp thuế, với số tiền thuế nợ là 468,6 tỷ đồng.

Về xóa nợ, từ ngày 1/1/2022 đến ngày 20/6/2022, đã đề nghị các cấp có thẩm quyền thực hiện xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đã có quyết định xóa nợ là 187 người nộp thuế, số tiền là 9 tỷ đồng. Lũy kế xóa nợ đến 20/6/2022 là 3.684 người nộp thuế, số tiền thuế là 136 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đã gửi hồ sơ đề nghị Tổng cục Thuế xóa nợ đến 20/6/2022 là 5 người nộp thuế, số tiền đề nghị là 90,4 tỷ đồng.

Công tác khoanh nợ theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38, từ ngày 1/1/2022 đến ngày 20/6/2022, cục thuế đã thực hiện khoanh nợ là 289 người nộp thuế, số tiền thuế là 13,6 tỷ đồng. Lũy kế khoanh nợ đến 20/6/2022 là 1.264 người nộp thuế, số tiền thuế là 51 tỷ đồng./.