Cụ thể, Cục Hải quan Thanh Hóa cho biết, tính đến tháng 11/2022, đơn vị đã phát hiện, xử lý 103 vụ vi phạm về hải quan, trong đó có 95 vụ vi phạm hành chính, 2 vụ buôn lậu hàng hóa (trị giá hàng hóa vi phạm hơn 3,1 tỷ đồng) và 6 vụ vận chuyển các chất ma túy trái phép (tang vật là 40 kg quả thuốc phiện, 479,108 g nhựa thuốc phiện, 18.354,648 g ma túy).

Đồng thời, từ đầu năm đến nay, đơn vị cũng thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ). Kết quả, đến nay đơn vị đã hoàn thành kết luận 1 cuộc KTSTQ, ấn định thu nộp ngân sách 3,3 tỷ đồng, đến nay đã thu hồi nộp ngân sách gần 900 triệu đồng; đang thực hiện 2 cuộc kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp.

Thanh Hóa: Phát hiện xử lý hơn 100 vụ vi phạm về pháp luật hải quan
Thanh Hóa: Phát hiện xử lý hơn 100 vụ vi phạm về pháp luật hải quan. Ảnh: Phong Nhân

Về thu hồi nợ thuế năm 2022, Cục Hải quan Thanh Hóa thường xuyên theo dõi tình hình nợ thuế tại các chi cục, đôn đốc các chi cục thu hồi các khoản nợ mới phát sinh; thực hiện việc xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các khoản nợ thuộc đối tượng khoanh nợ, xóa nợ theo đúng quy định.

Tính đến tháng 11/2022, số nợ chuyên thu của đơn vị chỉ còn hơn 2,2 tỷ đồng, giảm hơn 63 triệu đồng so với tháng trước.

Số nợ thuế chuyên thu chủ yếu là nợ cưỡng chế, nợ khó thu từ những năm trước chuyển sang do doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc đã bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh; tổng số tiền nợ cưỡng chế là hơn 2 tỷ đồng.

Từ nay đến hết năm 2022, Cục Hải quan Thanh Hóa sẽ tích cực thực hiện việc xác minh, hoàn thiện hồ sơ khoanh nợ, xóa nợ đối với những doanh nghiệp trên để giảm tình trạng nợ đọng, theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.