Nhiều khu vực, khoản thu giữ nhịp ổn định

Ông Mai Đình Tú - Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, tháng 3/2023, toàn đơn vị thu được 1.800 tỷ đồng, đạt 8,2% dự toán, bằng 59,4% so với cùng kỳ; trừ tiền sử dụng đất đơn vị thu được 1.333 tỷ đồng, đạt 9,1% dự toán giao, bằng 92,7% so với cùng kỳ.

Lũy kế hết quý I/2023, Cục Thuế Thanh Hóa thu ngân sách được 6.134 tỷ đồng, đạt 28,1% dự toán, bằng 73,7% so với cùng kỳ; trừ tiền sử dụng đất đơn vị thu được 4.636 tỷ đồng, đạt 31,5% dự toán, bằng 95,9% so với cùng kỳ.

Thanh Hóa: Thu nội địa quý I đạt trên 28% dự toán
Công chức thuế Chi cục Thuế khu vực Tân Thạnh - Thạnh Hóa rà soát doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn. Ảnh: TN

Ông Mai Đình Tú đánh giá, trong quý I, có những lĩnh vực có số thu đạt tiến độ khá so với dự toán và cùng kỳ; bên cạnh đó, có những lĩnh vực tuy đạt tiến độ dự toán nhưng lại đạt thấp so với cùng kỳ.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương nộp đạt 394 tỷ đồng, đạt 23,5% dự toán pháp lệnh, bằng 75,9% so với cùng kỳ. Một số doanh nghiệp có số nộp giảm so với cùng kỳ, điển hình như: Công ty nhiệt điện Nghi Sơn - Tổng công ty phát điện 1 nộp giảm 21 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD4 nộp giảm 13,5 tỷ đồng; Công ty Điện lực Thanh Hóa - Chi nhánh Tổng công ty điện lực miền Bắc không phát sinh số thuế phải nộp trong khi quý I/2022 phát sinh phải nộp 39 tỷ đồng; Viettel Thanh Hóa - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp - viễn thông Quân đội cũng nộp giảm so với cùng kỳ 9,6 tỷ đồng; Công ty xăng dầu Thanh Hóa - Công ty TNHH nộp giảm 5,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, quý I/2023, thu tiền sử dụng đất được 1.491 tỷ đồng, đạt 21% dự toán, bằng 42,9% so với cùng kỳ. Thu lệ phí trước bạ được 227 tỷ đồng, đạt 23,2% dự toán, bằng 87,1% so với cùng kỳ, số thu từ chỉ tiêu này chỉ bằng 50,6% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp 1.962 tỷ đồng, đạt 45,1% dự toán, bằng 111,8% so với cùng kỳ. Một số lĩnh vực, doanh nghiệp có số nộp tăng như: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nợ đọng của kỳ kê khai thuế tháng 11/2022 và nộp hộ thuế nhà thầu tăng so với cùng kỳ 47,8 tỷ đồng; nhóm các doanh nghiệp da giày, may mặc xuất khẩu nộp tăng so với cùng kỳ 51 tỷ đồng…

Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh được 1.015 tỷ đồng, đạt 38,7% dự toán, bằng 120,7% so với cùng kỳ. Số thu từ khu vực này tăng là do cục thuế đã chỉ đạo, điều hành các đơn vị kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp các quý năm 2022 theo quy định của Nghị định 91/2022/NĐ-CP kịp thời, nên số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp trong quý I/2023 đạt khá.

Thu từ thuế thu nhập cá nhân trong quý I thu được 323 tỷ đồng, đạt 29,4% dự toán, bằng 90,8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân số thu từ chỉ tiêu này đạt thấp so với cùng kỳ là do thị trường bất động sản quý I/2023 không còn phát triển triển nóng như năm trước, do đó thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản chỉ bằng 54,8% so với cùng kỳ.

Thuế bảo vệ môi trường thu được 271 tỷ đồng, đạt 13,9% dự toán, bằng 90,8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân đạt thấp so với dự toán và cùng kỳ do số thu tháng 1/2023 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chính sách giảm thuế theo Nghị quyết 18 và Nghị quyết 20 của UBTVQH15; số thu tháng 2/2023 và tháng 3/2023 ảnh hưởng của Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15.

Có giải pháp cụ thể đối với từng khoản thu

Mặc dù thu thuế nội địa của tỉnh Thanh Hóa đứng thứ 29 toàn quốc, song nhiều chỉ tiêu thu giảm sút mạnh so với cùng kỳ. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023, ông Mai Đình Tú cho hay, Cục Thuế Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng, chi cục thuế phân tích kết quả, nguyên nhân tác động đến kết quả thu ngân sách từng lĩnh vực, sắc thuế, tiền sử dụng đất để đề ra các giải pháp thu ngân sách kịp thời.

Thanh Hóa: Thu nội địa quý I đạt trên 28% dự toán

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa trao Cờ thi đua tập thể lao động xuất sắc năm của Bộ Tài chính cho Cục Thuế Thanh Hóa. Ảnh: Xuân Nghĩa

Cùng đó, Cục Thuế Thanh Hóa đã chỉ đạo các chi cục thuế có tiến độ thu tiền sử dụng đất đạt thấp so với dự toán phải thường xuyên phối hợp với phòng tài chính - kế hoạch để đánh giá, dự báo thu, tham mưu cho UBND cấp huyện đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất.

Nếu tính theo địa bàn thu, có 11 đơn vị, địa bàn hoàn thành vượt mức dự toán cục thuế giao, trong đó: Phòng Thanh tra - kiểm tra số 3 thu đạt 42,9%; huyện Lang Chánh thu đạt 40,3%; huyện Cẩm Thủy thu đạt 38%; huyện Vĩnh Lộc thu đạt 37,8%; huyện Quan Sơn thu đạt 36,3%; thành phố Sầm Sơn thu đạt 36,1%; huyện Đông Sơn thu đạt 32,5%; Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác đạt 32,4%; Phòng Thanh tra - kiểm tra số 1 thu đạt 32,3%; huyện Thạch Thành thu đạt 31,5%; huyện Ngọc Lặc thu đạt 29,4%; TP. Thanh Hóa thu đạt 28,6%)...

Đặc biệt đối với Chi cục Thuế khu vực Yên Định - Thiệu Hóa và Hoằng Hóa, Cục Thuế Thanh Hóa chỉ đạo tổng kết đánh giá thí điểm đôn đốc kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ của tổ chức, cá nhân mua, bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất đã có hợp đồng công chứng đến 31/3/2023 báo cáo về cục thuế để tổng hợp, có công văn chỉ đạo trên phạm vi toàn tỉnh.

Ngoài các nhiệm vụ căn bản nêu trên, Cục Thuế Thanh Hóa còn yêu cầu bộ phận thanh tra, kiểm tra nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế kết hợp với kiểm tra hóa đơn tại trụ sở cơ quan thuế; thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, các quy trình và chỉ đạo hướng dẫn của Tổng cục Thuế và cục thuế nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm của người nộp thuế và đáp ứng điều kiện miễn trừ trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật.

Thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế để thu hồi nợ thuế; tập trung xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước./.