Thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đang thực hiện kiểm tra tại đơn vị sử dụng ngân sách. Ảnh: Vân Hà

Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề quản lý của ngành, phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính.

Đã thực hiện 6.716 cuộc thanh tra, kiểm tra

Trong quý I/2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 6.716 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tiến hành kiểm tra 79.868 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 1.770 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính 12.054,935 tỷ đồng (trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước (NSNN) trên 2.228 tỷ đồng, kiến nghị khác gần 9.827 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính trên 399 tỷ đồng); số tiền đã thu nộp NSNN trên 814 tỷ đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị yêu cầu rà soát, đôn đốc thu hồi nợ thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; chấn chỉnh công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng, công tác khảo sát, thiết kế, dự toán, công tác đấu thầu và các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án… Kiến nghị với các bộ, ngành, địa phương bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế.

Ông Trần Huy Trường - Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, ngay từ những tháng đầu quý I/2021, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai xây dựng kế hoạch khảo sát, thu thập thông tin, bố trí lực lượng để chuẩn bị triển khai kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt và phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch

Covid-19. Theo đó, riêng Thanh tra Bộ Tài chính đã lưu hành 8 kết luận thanh tra chuyên ngành, kiến nghị xử lý về tài chính trên 4.896 tỷ đồng; lưu hành 2 kết luận thanh tra hành chính, kiến nghị thu nộp NSNN 15,6 tỷ đồng.

Kết quả sau kiến nghị, các đơn vị được thanh tra đã tiến hành nộp NSNN trên 6,4 tỷ đồng (từ các cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính trên 4 tỷ đồng; từ các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên 2,4 tỷ đồng).

Cải cách, hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra

Ông Trần Huy Trường cho biết, trong thời gian tới, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý tài chính, NSNN cũng như công tác phòng, chống tham nhũng. Theo đó, để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, từ nay đến cuối năm Bộ Tài chính sẽ theo dõi, đôn đốc các đơn vị được thanh tra thực hiện nghiêm các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra để làm rõ nguyên nhân việc thực hiện chậm hoặc thực hiện thiếu triệt để. Từ đó, Thanh tra Bộ Tài chính kịp thời có kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục đối với những kết luận, kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra và các đơn vị không nghiêm túc thực hiện.

Đặc biệt, để ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trong lĩnh vực thuế (hành vi gian lận để chiếm đoạt tiền thuế, trốn thuế…) và các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và các chất gây nghiện, Thanh tra Bộ Tài chính sẽ tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong nội bộ ngành Tài chính và giữa Bộ Tài chính với các cơ quan chức năng khác như: Cảnh sát điều tra, Ngân hàng Nhà nước…

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Tài chính tiếp tục chú trọng thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành. Tăng cường đẩy mạnh phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý rủi ro và các phần mềm phân tích; phân loại đối tượng nộp thuế, kê khai hải quan theo mức độ rủi ro nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm mới của đối tượng, qua đó tăng cường thanh tra, kiểm tra để chống các hành vi gian lận.

Thanh tra, kiểm tra luôn là lĩnh vực nhạy cảm vì liên quan nhiều đến con người. Do đó, theo Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, thời gian tới đây, đơn vị sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra trong sạch, vững mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tăng cường bồi dưỡng bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sâu và có kỹ năng thanh tra, kiểm tra để đảm bảo lực lượng thanh tra là lực lượng đi đầu trong việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý các sai phạm trong ngành Tài chính.

Phát hiện, xử lý sai phạm qua hoạt động kiểm tra nội bộ


Quý I/2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với 230 đơn vị trong hệ thống. Theo đó, toàn hệ thống Thuế đã thực hiện 51 cuộc kiểm tra nội bộ. Đã kiểm điểm rút kinh nghiệm 4 trường hợp.

Toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện 179 cuộc. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phát hiện một số sai phạm trong việc chấp hành quy trình nghiệp vụ và đã có các biện pháp xử lý phù hợp tính chất, mức độ vi phạm.

Vân Hà