hải quan

Cán bộ hải quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục nhập khẩu cho DN qua phương thức điện tử. Ảnh: Thanh Tùng

Tổng cục Hải quan cho biết, theo ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn 504/BXD-VLXD ngày 13/2/2020 gửi Bộ Tài chính thì Bộ Xây dựng đã triển khai việc “Ban hành danh mục hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan” gồm 31 sản phẩm hàng hóa nêu tại Bảng 1 Thông tư 19/2019/TT-BXD.

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại Nghị định 74/2018/QĐ-CP, Thông tư 19/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định danh mục sản phẩm nhóm 2 và theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại công văn 1482/BXD-KHCN ngày 5/5/2021 thì các mặt hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại Thông tư 19/2019/TT-BXD là đối tượng phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành trước thông quan.

Như vậy, theo Tổng cục Hải quan, nội dung văn bản 504/BXD-VLXD ngày 13/2/2020 của Bộ Xây dựng và quy định tại Thông tư 19/2019/TT-BXD là chưa thống nhất.

Để thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ trong việc cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành; đồng thời chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Xây dựng xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2019/TT-BXD theo hướng việc kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng nhập khẩu được thực hiện ở khâu sau thông quan và trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tránh ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Xây dựng thống nhất về việc trường hợp sở xây dựng địa phương chưa thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu là vật liệu xây dựng quy định tại Thông tư 19/2019/TT-BXD (có văn bản xác nhận/thông báo của sở xây dựng tỉnh, thành phố về việc chưa thực hiện kiểm tra).

Trên cơ sở đó, cơ quan hải quan xem xét giải quyết cho hàng hóa được đưa về bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng do cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng cấp, được Bộ Xây dựng chỉ định./.

Ngọc Linh