Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu Cục Hải quan tỉnh thành phố nơi có trụ sở chính của DN và Cục Hải quan nơi DN làm thủ tục hải quan chỉ đạo Các Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục cho DN ưu tiên cử cán bộ thuộc đội thủ tục thực hiện việc quản lý, theo dõi (chuyên quản) DN ưu tiên.

Đồng thời, thực hiện theo dõi hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng ngày của DN. Nếu thấy hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu bất thường (ví dụ: biến động tăng, giảm trị giá khai báo; có nghi ngờ về mức giá khai báo so với danh mục dữ liệu; xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng mới; xuất khẩu, nhập khẩu loại hình mới;...) thì lập báo cáo gửi về Chi cục Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) để tổng hợp báo cáo Cục KTSTQ, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ các dấu hiệu nêu trên.

Hàng tháng lập báo cáo đánh giá hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tháng trước đó của DN gửi Chi cục KTSTQ. Trong báo cáo phải có nhận xét tính hợp pháp, hợp lệ trong việc khai báo hải quan của DN, so sánh với các tháng liền kề những dấu hiệu bất thường (nếu có).

Tại Chi cục KTSTQ, phân công cán bộ chuyên quản hoặc bộ phận chuyên quản (tùy theo số lượng DNUT), thực hiện đôn đốc, tổng hợp báo cáo tháng từ các Chi cục hải quan cửa khẩu. Đồng thời, phân tích hoạt động XNK của các DN ưu tiên trên cơ sở phân loại DN: DN chế xuất; DN gia công, sản xuất hàng xuất khẩu; DN xuất khẩu; DN công nghệ cao….

Mỗi loại DN có tính đặc thù riêng, do đó, các nội dung phân tích cần chú trọng cũng khác nhau. Trường hợp thấy có dấu hiệu rủi ro, báo cáo Cục KTSTQ để cùng xác minh, làm rõ.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Kiểm tra sau thông quan lập báo cáo tháng, quý về DN ưu tiên. Hàng năm tiến hành khảo sát thực tế tại DN ưu tiên để đánh giá hoạt động xuất nhập khẩu của DN và việc thực hiện các khuyến nghị của cơ quan hải quan, biện pháp cải tiến, hệ thống kiểm soát nội bộ của DN nhằm nâng cao khả năng tuân thủ pháp luật của DN. Trên cơ sở đó, lập báo cáo đánh giá DN ưu tiên để làm cơ sở xem xét gia hạn chế độ ưu tiên cho các DN.

Các đơn vị khác trực thuộc Tổng cục Hải quan, khi phát hiện DN ưu tiên có các dấu hiệu vi phạm thì có trách nhiệm phối hợp với Cục Kiểm tra sau thông quan để xử lý, giải quyết.

N.P